ISA Server 2004 och ISA Server 2006 kan påverkas av säkerhetsuppdateringarna i Microsoft Knowledge Base-artiklarna 960082 och 960083

Symptom

Du försöker installera en av säkerhetsuppdateringarna för Microsoft SQL Server 2000 och SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar, i en Microsoft ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2004- eller ISA Server 2006-miljö:
960082 MS09-004: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2000 GDR och för MSDE 2000: 10 februari 2009
960083 MS09-004: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2000 QFE och för MSDE 2000: 10 februari 2009

Den här uppdateringen rekommenderas som standard. ISA Server 2004 och ISA Server 2006 kan dock påverkas av den här uppdateringen på följande sätt.

Problem 1

Tjänsten MSSQL$MSFW stoppas och startas sedan om när de associerade databasinstanserna uppdateras. Detta inträffar om SQL Server 2000 eller MSDE 2000 är installerat på den dator som kör ISA Server. Denna åtgärd stoppar även Microsoft Firewall-tjänsten. Därför försöker installationsprogrammet för SQL Server att återställa Microsoft Firewall-tjänsten till samma tillstånd som innan uppdateringen startade. Eftersom installationsprogrammet för uppdateringen inte kan styra tjänster på en fjärrserver, måste du övervaka och eventuellt starta om Microsoft Firewall-tjänsten och beroende tjänster om ISA Server är konfigurerat för SQL Server-fjärrloggning.

Viktigt Installationsprogrammet för SQL Server 2000 SP4 stoppas också och försöker sedan starta om Microsoft Firewall-tjänsten. Det är dock inte säkert att tjänsten startar om på rätt sätt när säkerhetsuppdateringen har installerats. I så fall måste du kanske starta om den manuellt.

Problem 2

ISA Server 2006 installerar MSDE 2000 tillsammans med SQL Server 2000 SP4.

Orsak

Problem 1

Problemet uppstår därför att ISA Server som standard inaktiverar fjärrnätverksanslutningar för ISA Server MSDE-instansen (MSSQL$MSFW) som skydd mot nätverksbaserade SQL-angrepp. Installationsprogrammet för ISA Server 2004 installerar dessutom en version av MSDE som är tidigare än SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4).

Problem 2

Problemet uppstår därför att ISA Server 2000 inte påverkas av SQL Server-säkerhetsuppdateringen. ISA Server 2000 kan konfigureras så att en fjärrinstans av SQL Server används för loggning. Om denna instans av SQL Server uppdateras, kan ISA Server 2000 påverkas på samma sätt som ISA Server 2004 och ISA Server 2006. Eftersom installationsprogrammet för uppdateringen inte kan styra tjänster på en fjärrserver måste du övervaka och eventuellt starta om ISA Server-tjänsterna.

Lösning

Lös problem 1 så här:

  1. Hämta och installera SQL Server 2000 SP4. Du hämtar och installerar SQL Server 2000 SP4 på följande Microsoft-webbplats:
  2. Ange följande vid en kommandotolk för att uppgradera instansen av ISA Server 2004-versionen av MSDE 2000 till den MSDE-version som ingår i SQL Server 2000 SP4:
    setup /upgradesp sqlrun instancename=MSFW /l*v c:\msde2Ksp4.log

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 967094 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback