SharePoint-användare erbjuds felaktigt en SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)-uppdatering när de försöker installera säkerhetsuppdateringen i Microsoft Knowledge Base-artikeln 960082

Symptom

Du försöker installera säkerhetsuppdateringen för Microsoft SQL Server 2000 och SQL Server 2000 Desktop Engine (även kallad MSDE 2000), som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel, i en Microsoft Office SharePoint Server- eller Windows SharePoint Server-miljö:

960082 MS09-004: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2000 GDR och för MSDE 2000: 10 februari 2009
Den här uppdateringen rekommenderas som standard. SharePoint-användare som uppgraderar från SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) till en annan version av SQL Server 2000 kan dock felaktigt erbjudas en SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)-uppdatering för säkerhetskorrigeringen i Microsoft Knowledge Base-artikeln 960082. Användare som exempelvis uppgraderar till SQL Server 2000 Standard Edition kan erbjudas en SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)-uppdatering.

Orsak

Det här problemet kan uppstå under följande förutsättningar:
 • Servern uppgraderades från MSDE 2000 till SQL Server 2000.
 • SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) installerades inte korrekt på servern.
 • SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)-uppdateringen i Microsoft Knowledge Base-artikeln 960082 installerades.
Under dessa omständigheter kan det hända att SharePoint Server slutar att fungera.

Lösning

Gör så här för att lösa problemet och återställa SharePoint-funktionerna:

 1. Uppgradera till SQL Server 2000 igen.


  Obs! Du måste använda samma media som tidigare användes för att uppgradera till SQL Server 2000.
 2. Starta om serverinstansen. Den ska starta som den uppgraderade versionen.
 3. Installera SQL Server 2000 SP4.


  Obs! Se till att du installerar SQL Server 2000 SP4 och inte uppdateringarna MSDE SP4 eller SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4.

  Mer information om hur du hämtar SQL Server 2000 SP4 finns på följande Microsoft-webbsida:
 4. Installera Sp4_serv_uni.sql manuellt från Install-mappen genom att skriva följande kommando vid en kommandotolk:
  osql -n -b -d master -Slpc:%computername%\SHAREPOINT -i "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.sql" -o "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.out" -E
  Obs! De här anvisningarna förutsätter att installationsmappen för SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) finns på standardplatsen. Om du använder en anpassad installation måste du anpassa sökvägen i kommandot efter detta.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 967096 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback