Inaktivera Autorun-funktionen i Windows

Gäller för: Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-VWindows Server 2008 Enterprise without Hyper-VWindows Server 2008 for Itanium-Based Systems

Sammanfattning


Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln åtgärdar ett problem med inaktiveringsfunktionen för autorun. Utan de här uppdateringarna går det inte att inaktivera autorun för en nätverksenhet. Snabbmeny- och dubbelklickningsfunktionen för autorun inaktiverades inte heller med de tidigare anvisningarna. Det problemet åtgärdas med hjälp av uppdateringarna som beskrivs i den här artikeln. Uppdateringarna distribuerades till följande system via distributionskanalerna Windows Update och Automatiska uppdateringar:

 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
Den här artikeln innehåller också länkar till platser där användarna kan hämta uppdateringarna.

Mer Information


Beroende på vilken Windows-version du använder måste du ha installerat olika uppdateringar för att kunna inaktivera autorun-funktionen på rätt sätt.

 • Om du ska inaktivera autorun-funktionen i Windows Vista eller Windows Server 2008 måste du ha installerat säkerhetsuppdateringen 950582 (säkerhetsbulletinen MS08-038).
 • Om du ska inaktivera autorun-funktionen i Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows 2000 måste du ha installerat säkerhetsuppdateringen 950582, uppdateringen 967715 eller uppdateringen 953252.

  Obs! Uppdateringarna 950582, 967715 och 953252 innehåller samma funktion för autorun. Uppdatering 953252 kompletterades som säkerhetsuppdatering 950582 med en extra säkerhetsuppdatering för Windows Vista och Windows Server 2008.

  I följande tabell visas skillnaderna i de olika uppdateringarna:


  Säkerhetsuppdatering 950582Uppdatering 953252Uppdatering 967715
  Tillämpliga operativsystemWindows Vista och Windows Server 2008Windows XP, Windows Server 2003 och Windows 2000Windows XP, Windows Server 2003 och Windows 2000
  Innehåller säkerhetsuppdateringarJa NejNej
  Innehåller autorun-funktionenJa Ja Ja
  LeveransmetodWindows Update, Automatiska uppdateringar och Download Center Download Center Windows Update, Automatiska uppdateringar och Download Center
  PaketinformationPaket skapade med hjälp av Microsoft Knowledge Base-artikeln 950582Paket skapade med hjälp av Microsoft Knowledge Base-artikeln 950582Paket skapade med hjälp av Microsoft Knowledge Base-artikeln 967715
  När du har installerat de uppdateringar som krävs kan du inaktivera autorun-funktionerna på något av följande sätt:

  • Så här använder du grupprincipinställningar för att inaktivera alla autorun-funktioner
  • Så här inaktiverar du vissa autorun-funktioner
  • Så här ställer du in registernyckeln HonorAutorunSetting manuellt

Syftet med autorun

Huvudsyftet med autorun är att tillhandahålla ett programsvar på maskinvaruåtgärder som startas på en dator. Autorun har följande funktioner:

 • Dubbelklickning
 • Kontextmeny
 • Spela upp automatiskt
Dessa funktioner anropas normalt från flyttbara media eller från nätverksresurser. När Spela upp automatiskt används tolkas filen Autorun.inf från mediet. Denna fil anger vilka kommandon som körs på datorn. Många företag använder den funktionen för att starta installationsprogram.

Standardbeteende för Automatisk körning (Autorun) och Spela upp automatiskt (AutoPlay)

Standardbeteende för Spela upp automatiskt på Windows XP-baserade system

Med Spela upp automatiskt påbörjas läsningen av mediet direkt när du sätter in det i enheten. Det innebär att installationsfiler för program och musik på ljudmedier startar direkt. Före Windows XP SP2 var Spela upp automatiskt inaktiverad som standard på flyttbara enheter, till exempel diskettenheter (men inte cd-enheter) och på nätverksenheter. Från och med Windows XP SP2 är Spela upp automatiskt även aktiverad för flyttbara enheter, bland annat ZIP-enheter och vissa USB-lagringsenheter. Om du aktiverar inställningarna för att inaktivera Spela upp automatiskt (proceduren beskrivs i den här artikeln) kan du inaktivera Spela upp automatiskt på cd-enheter och flyttbara medieenheter på alla enheter.

Obs! Den här inställningen finns både i mappen Datorkonfiguration och i mappen Användarkonfiguration. Om olika inställningar anges har inställningarna i Datorkonfiguration företräde framför inställningarna i Användarkonfiguration.

Standardbeteende för Automatisk körning

Autorun-kommandon lagras vanligtvis i Autorun.inf-filer. Kommandona aktiverar program att starta, startar installationsprogram eller startar andra rutiner. När du i tidigare Windows-versioner än Windows Vista satte in medier som innehöll ett Autorun-kommando kördes programmet automatiskt utan att någon åtgärd krävdes av användaren. Eftersom kod kan köras utan att användarens vetskap eller samtycke, kan användarna vilja inaktivera den här funktionen av säkerhetsskäl. Med konfigurationsinställningarna som beskrivs i den här artikeln kan administratörer selektivt eller fullständigt inaktivera alla funktioner för Automatisk körning för datorer med Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008.

Standardbeteendet i Windows Vista och Windows Server 2008 är att fråga användaren om ett Autorun-kommando ska köras. Längre ned i artikeln beskrivs ändringar av de här inställningarna. En administratör kan helt inaktivera Autorun-kommandon eller återgå till beteendet före Windows Vista med automatisk körning av Autorun-kommandot. Om funktionen konfigureras för att inaktivera funktioner för Automatisk körning eller om principen inte konfigureras, fortsätter Windows Vista och Windows Server 2008 att fråga användaren om Autorun-kommandot ska köras.

Förutsättningar för inaktivering av autorun-funktioner

För att kunna inaktivera autorun-funktioner måste du installera följande uppdateringar:

När du har installerat allt som behövs inaktiverar du autorun-funktionerna enligt följande instruktioner.

Så här använder du grupprincipinställningar för att inaktivera alla autorun-funktioner i Windows Server 2008 eller Windows Vista

Använd någon av följande metoder:

Metod 1
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv Gpedit.msc i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.


  Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Expandera Administrativa mallar under Datorkonfiguration, expandera Windows-komponenter och klicka på Principer för Spela upp automatiskt.
 3. Dubbelklicka på Inaktivera Spela upp automatiskt i rutan Detaljerad lista.
 4. Klicka på Aktiverad, och markera sedan Alla enheter i rutan Inaktivera automatisk uppspelning på för att inaktivera autorun på alla enheter.
 5. Starta om datorn.
Metod 2
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv Gpedit.msc i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.


  Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Expandera Administrativa mallar under Datorkonfiguration, expandera Windows-komponenter och klicka på Principer för Spela upp automatiskt.
 3. Dubbelklicka på Standardbeteendet för Automatisk körning i rutan Detaljerad lista.
 4. Klicka på Aktiverad och markera Kör inte några autorun-kommandon i rutan Standardbeteende för Automatisk körning och inaktivera Automatisk körning på alla enheter.
 5. Starta om datorn.

Så här använder du grupprincipinställningar för att inaktivera alla autorun-funktioner i Windows Server 2003 Windows XP Professional och Windows 2000

 1. Klicka på Start, Kör, skriv Gpedit.msc i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Expandera Administrativa mallar under Datorkonfiguration och klicka på System.
 3. Högerklicka på Inaktivera automatisk uppspelning i rutan Inställningar och klicka på Egenskaper.


  Obs! I Windows 2000 heter principinställningen Inaktivera automatisk uppspelning.
 4. Klicka på Aktiverad, och markera sedan Alla enheter i rutan Inaktivera automatisk uppspelning på för att inaktivera autorun på alla enheter.
 5. Stäng dialogrutan Egenskaper för Inaktivera automatisk uppspelning genom att klicka på OK.
 6. Starta om datorn.

Inaktivera eller aktrivera alla Autorun-funktioner i Windows 7 och andra operativsystem

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 eller Windows XP

Lös det åt mig
Om du vill inaktivera eller aktivera Autorun automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Inaktivera autorun-funktionerAktivera autorun-funktioner
Obs!
De här guiderna finns bara på engelska men de automatiska korrigeringsfilerna fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara de automatiska korrigeringsfilerna på ett flashminne eller en cd och sedan köra dem på rätt dator.


Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Så här inaktiverar du Autorun på egen hand på operativsystem som inte omfattar Gpedit.msc:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande post i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. Högerklicka på NoDriveTypeAutoRun och klicka sedan på Ändra.
 4. I rutan Data skriver du 0xFF för att inaktivera alla typer av enheter. Om du bara vill inaktivera vissa enheter använder du ett annat värde enligt beskrivningen i avsnittet "Så här inaktiverar du vissa autorun-funktioner".
 5. Klicka på OK och avsluta Registereditorn.
 6. Starta om datorn.

Så här inaktiverar du vissa autorun-funktioner

Om du bara vill inaktivera vissa autorun-funktioner måste du ändra posten NoDriveTypeAutoRun i någon av följande registerundernycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

I följande tabell visas inställningarna för registerposten NoDriveTypeAutoRun.

VärdeBetydelse
0x1 eller 0x80Inaktiverar autorun-funktionen på enheter av okänd typ
0x4Inaktiverar autorun-funktionen på flyttbara enheter
0x8Inaktiverar autorun-funktionen på fasta enheter
0x10Inaktiverar autorun-funktionen på nätverksenheter
0x20Inaktiverar autorun-funktionen på cd-romenheter
0x40Inaktiverar autorun-funktionen på RAM-diskar
0xFFInaktiverar autorun-funktionen på alla slags enheter
Värdet för registerposten NoDriveTypeAutoRun bestämmer för vilken eller vilka enheter autorun-funktionen ska inaktiveras. Om du exempelvis bara vill inaktivera funktionen för nätverksenheter anger du 0x10 som värde för registerposten NoDriveTypeAutoRun.


Om du vill inaktivera autorun-funktionen för flera enheter måste du lägga till motsvarande hexadecimala värden i värdet 0x10. Om du till exempel vill inaktivera funktionen för flyttbara enheter och nätverksenheter måste du addera 0x4 och 0x10, det vill säga en addition av två hexadecimala värden, för att bestämma vilket värde som ska läggas till. 0x4 + 0x10 = 0x14. I det här exemplet blir alltså värdet 0x14 för posten NoDriveTypeAutoRun.


Standardvärdet för registerposten NoDriveTypeAutoRun är olika i olika Windows-baserade operativsystem. Standardvärdena anges i följande tabell.

OperativsystemStandardvärde
Windows Server 2008 och Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

Registerpost som används för att styra den aktuella uppdateringens funktion

Alla korrigeringar i den aktuella uppdateringen för Windows XP och för Windows Server 2003 finns i registerposten HonorAutorunSetting i följande undernyckel:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Registervärde
VärdeDatatypIntervallStandardvärde
HonorAutorunSettingREG_DWORD 0x0–0xFF 0x01

Obs! I Windows Server 2003 och Windows XP styrs alla ändringar i den här uppdateringen av registerposten HonorAutorunSetting så att du kan ändra tillbaka till den tidigare konfigurationen om det skulle behövas. Den här posten är inte giltig för användare av Windows 2000, Windows Vista eller Windows Server 2008.

När du installerar uppdatering 967715 skapas endast registernyckeln HonorAutorunSetting i registreringsdatafilen HKEY_LOCAL_MACHINE. Registernyckeln har standardvärdet 0x1, som aktiverar funktionen i den aktuella uppdateringen. Innan du installerar den aktuella uppdateringen finns inte den här registernyckeln på datorn. Du kan få samma autorun-funktion som före installationen av paketet genom att manuellt ge registernyckeln värdet 0. (Gör detta genom att skriva 0 i stället för 1 i steg 6 i följande instruktioner som beskriver hur du anger registernyckeln manuellt.) HonorAutorunSetting läses alltid in från registreringsdatafilen HKEY_LOCAL_MACHINE även om posten HonorAutorunSetting också är konfigurerad i registreringsdatafilen HKEY_CURRENT_USER.

Så här anger du registernyckeln HonorAutorunSetting manuellt

Windows Server 2003 och Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. Högerklicka i den högra rutan, peka på Nytt och klicka på DWORD-värde.
 5. Skriv HonorAutorunSetting och tryck på RETUR.
 6. Skriv 1 i rutan Data, klicka på Hexadecimal (om det inte redan är markerat) och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Starta om datorn så att de nya inställningarna börjar gälla.

Förhindra att Autorun.inf-filer skapas på resurser

Så här förhindrar du att autorun-funktionen anropas och att program skriver Autorun.inf-filer till mappade nätverksenheter:

 1. Ta bort alla Autorun.inf-filer från roten i en mappad nätverksenhet.
 2. Ge inte någon Skapa-rättigheter för roten i en mappad nätverksenhet.
Obs! När du har genomfört den här proceduren är autorun-funktioner inte tillgängliga från nätverksenheter.

Hindra användare från att ansluta till USB-lagringsenheter

Följande Microsoft Knowledge Base-artikel innehåller två metoder som kan användas för att förhindra att användare ansluter till en USB-lagringsenhet:
823732 Inaktivera användning av USB-lagringsenheter

Obs! När du har använt någon av de här lösningarna på ett system fungerar inte längre USB-lagringsenheter på systemet.

Vanliga frågor


Kommer mina nuvarande autorun-inställningar att ändras med den här uppdateringen?
Nej. Dina nuvarande autorun-inställningar ändras inte. I stället får användarna möjlighet att använda autorun-inställningarna på rätt sätt.Förändras något i användarupplevelsen med den här uppdateringen?
När du har installerat uppdatering 967715 kommer du att lägga märke till att autorun-funktionerna för nätverksenheter inte längre fungerar. Detta beror på att autorun-funktionen på nätverksenheter som standard är inställd på inaktiverad i registret. När du har installerat uppdateringen används en registernyckel som redan har ställts in på att inaktivera autorun på nätverksenheter. Det här är den enda funktionen som ändras efter att uppdateringen har installerats. Om en användare har inaktiverat autorun för andra enheter före uppdateringen, kan de upptäcka att dubbelklickning och snabbmenyn fungerar på ett annat sätt efter uppdateringen.Är det här en säkerhetslucka som gör att Microsoft måste ge ut en säkerhetsuppdatering?
Nej. Inaktiveringen av autorun-funktionen är en valfri konfiguration som en del kunder kan välja att distribuera. Uppdatering 967715 löser bara problemet med autorun-funktionen.Varför omdirigeras jag till uppdatering 967715 när jag söker uppdatering 953252?
Uppdateringarna 953252 och 967715 erbjuder samma uppdateringar. Endast distributionskanalerna skiljer dem åt. Uppdatering 953252 gavs bara ut för Download Center medan uppdatering 967715 gavs ut för Windows Update, Automatiska uppdateringar och Download Center. För att undvika dubbel information omdirigeras du till uppdatering 967715 som innehåller all den senaste informationen om de här uppdateringarna.Får jag något erbjudande om uppdatering 967715 om jag har uppdatering 950582 eller 953252 installerade på datorn?
Nej, uppdatering 967715 är samma uppdatering som gavs ut som uppdatering 953252 men kompletterades i form av uppdatering 950582. Om det därför står i Lägg till eller ta bort program att uppdatering 950582 eller 953252 är installerad, behöver du inte uppdatering 967715, och du kommer inte att erbjudas den via Windows Update eller Automatiska uppdateringar.Inaktiveras autorun-funktionerna med de här uppdateringarna?
Nej. De här uppdateringarna ändrar inte de registernyckelvärden som inaktiverar autorun-funktionerna. Registernyckelvärdena ändras inte och alla värden som angavs innan uppdateringarna installerades fortsätter att gälla. Om inga registervärden angavs innan du installera uppdateringarna, anges registernyckelinställningarna på rätt sätt för att inaktivera autorun-funktionerna.Var finns uppdateringarna för Windows Vista och Windows Server 2008?
Uppdateringar för Windows Vista och Windows Server 2008 utgavs tillsammans med andra säkerhetsuppdateringar i säkerhetsuppdateringen 950582 (säkerhetsbulletinen MS08-038). Kunder med datorer som kör Windows Vista eller Windows Server 2008 måste installera säkerhetsuppdatering 950582 för att kunna använda registernyckelinställningarna som inaktiverar autorun-funktionen.


Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Uppdatering 967715 erbjuds flera gånger

  Uppdatering 967715 kan erbjudas flera gånger om HonorAutorunSetting-registerinställningen som beskrivs i den här artikeln inte läggs till i registreringsdatafilen. Problemet kan uppstå om något annat program på datorn blockerar uppdateringen från att skriva registerposten. Sådana program kan blockera uppdateringen under installationen eller kan ta bort registerposten när datorn har startats om.  Lös problemet genom att installera uppdateringen i felsäkert läge. Gör så här:

  1. Hämta uppdateringen. Gör så här:

   1. Gå till följande Microsoft Download-webbplats:
   2. I rutan Sök hämtningsbara filer skriver du numret på den Knowledge Base-artikel som beskriver uppdateringen och klickar sedan på Sök.
   3. Hämta uppdateringen och spara den på skrivbordet.
  2. Installera uppdateringen. Gör så här:

   1. Installera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den.

    Starta om datorn om du uppmanas att göra det.
   2. Gå till webbplatsen för Windows Update eller Microsoft Update och se om uppdateringen erbjuds på nytt. Om du erbjuds uppdateringen igen går du vidare till nästa steg.
  3. Installera uppdateringen i felsäkert läge. Felsäkert läge inaktiverar de flesta pågående processer och tjänster, bland annat Windows Update-tjänsten. Att installera en uppdatering i felsäkert läge är ett snabbt test för att se om något program eller någon process stör installationen. Så här installerar du uppdateringen i felsäkert läge:

   1. Starta om datorn.
   2. Tryck på F8-tangenten när datorn startar.
   3. Välj Felsäkert läge med piltangenterna och tryck på RETUR.
   4. Dubbelklicka på filen som du hämtade i steg 1 så att den installeras.
   5. När installationen är klar startar du om datorn.
   6. Gå till webbplatsen för Windows Update eller Microsoft Update och se om uppdateringen erbjuds. Eller vänta till Automatiska uppdateringar körs igen.

FILINFORMATION


Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.


Filinformation för Windows 2000

För alla utgåvor av Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 som stöds

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow