Navigeringen avbryts när du surfar till webbsidor som ligger inom olika Internet Explorer-säkerhetszoner.

Symptom

När du har installerat säkerhetsuppdatering 961260 (MS09-002) på en dator med Windows Vista eller Windows Server 2008 kan du få problem när du går in på vissa webbsidor som tillhör olika Internet Explorer-säkerhetszoner. När problemet uppstår visas ett felmeddelande av följande typ:


Navigering till webbsidan avbröts
Detta händer om navigeringen orsakar att inställningarna för skyddat läge ändras från På till Av. Du kan själv se vilken Internet Explorer-säkerhetszon en webbsida tillhör genom att titta på statusfältet längst ned i Internet Explorer 7-fönstret.

Orsak

Problemet uppstår på grund av att Internet Explorer 7 växlar inställningarna för Skyddat läge för vissa webbsidor som är konfigurerade i området Tillförlitliga platser på fliken Säkerhet i dialogrutan Internetalternativ. Skyddat läge ställs automatiskt in på Av för webbplatser som är konfigurerade i området Tillförlitliga platser.

Lösning

Information om säkerhetsuppdatering

Lös det här problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Den här uppdateringen ingick först i säkerhetsuppdatering 963027 (MS09-014). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
963027 MS09-014: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Obs! Om du tidigare använt någon av följande lösningar som tidigare presenterats i den här artikeln måste du ta bort den lösningen.

Ångra lösning 3: Inaktivera Skyddat läge för zonen Tillförlitliga platser

 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv Internetalternativ i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Internetalternativ i Program-listan.
 2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Tillförlitliga platser i området Välj en zon som du vill se eller ändra säkerhetsinställningar för.
 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera skyddat läge (kräver att Internet Explorer startas om) och klicka sedan på OK.
 4. Starta om Internet Explorer.

Ångra lösning 4: Redigera registret för att inaktivera en FeatureControl-nyckel som aktiverar en funktion som infördes i säkerhetsuppdatering 961260 (MS09-002)

Gör det genom att ändra DWORD-värde med namnet iexplore.exe till värdet 1 i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL


Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit.exe i listan Program.


   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL
  Obs! Om undernyckeln "FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL" inte finns behöver du inte fortsätta eftersom den speciella lösningen inte har använts på datorn.
 3. Högerklicka på iexplore.exe i informationsfönstret och klicka sedan på Ändra.
 4. Skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn.
 6. Starta om Internet Explorer.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Klicka på artikelnumret nedan och läs artikeln i Microsoft Knowledge Base om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 961260 (MS09-002):

961260 MS09-002: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Egenskaper

Artikel-id: 967941 – senaste granskning 14 maj 2011 – revision: 1

Feedback