När Outlook 2007 eller Outlook 2010 körs i cache-lagrad läge kan se användare inte några nya e-postmeddelanden

Gäller för: Microsoft Office Outlook 2007

Symptom


När Outlook 2007 eller Outlook 2010 körs i cache-lagrad läge kan se användare inte några nya e-postmeddelanden.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom mappen ItemProcSearch inte får meddelanden som visar nya e-postmeddelanden har anlänt och meddelanden som är flaggade som dold. E-postmeddelandena bearbetas därför aldrig.

Lösning


Lös det här problemet i Outlook 2007 så här:
  1. Avsluta Outlook 2007.
  2. Installera 2007 Microsoft Office suite Service Pack 2.
  3. Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv outlook/cleanips.
Lös det här problemet i Outlook 2010 klickar du på Start, klicka på Kör, Skriv outlook/cleanipsoch klicka sedan på OK.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".