MS09-035: Säkerhetsproblem i Visual Studio Active Template Libraries möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS09-035. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Förutsättningar

Om du kör Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) måste du installera uppdatering 973825 innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen.

Om du vill veta mer om uppdatering 973825 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

973825 Ett felmeddelande visas när du försöker installera ett stort Windows Installer-paket eller ett stort Windows Installer-säkerhetskorrigeringspaket i Windows Server 2003 Service Pack 2: "Fel 1718 Filen nekades av principen för digitala signaturer" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ytterligare information och kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

Om du vill veta mer om den här säkerhetsuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
971089 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1: 28 juli 2009
971090 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1: 28 juli 2009
971091 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft Visual Studio 2008: 28 juli 2009
971092 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1: 28 juli 2009
973544 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package: 28 juli 2009

973552 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package: 28 juli 2009

973551 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package: 28 juli 2009
973830 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 64-bit Hosted Visual C++ Tools: 28 juli 2009
973923 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package (för tidigare installerade versioner): 28 juli 2009

973924 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (för tidigare installerade versioner): 28 juli 2009

973673 MS09-035: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen ATL för smartenheter för Visual Studio 2005 Service Pack 1: 11 augusti 2009

973674 MS09-035: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen ATL för smartenheter för Visual Studio 2008: 11 augusti 2009

973675 MS09-035: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen ATL för smartenheter för Visual Studio 2008 Service Pack 1: 11 augusti 2009

974616 Det finns en samlad uppdatering för Windows Embedded CE 6.0 (december 2009)
Om du vill veta mer om kända problem med vissa utgåvor av det här programmet, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

974054 Symbolfiler (PDB-filer) uppdateras inte när du har installerat 971090 eller 973830 för Visual Studio 2005 Service Pack 1 eller uppdatering 971089 för Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
974055
Vissa DLL-filer uppdateras inte när du installerar uppdatering 971091 för Visual Studio 2008 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
973825 Ett felmeddelande visas när du försöker installera ett stort Windows Installer-paket eller ett stort Windows Installer-säkerhetskorrigeringspaket i Windows Server 2003 Service Pack 2: "Fel 1718 Filen nekades av principen för digitala signaturer" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
974479 Du får ett meddelande om kompileringsfel i ditt ATL-projekt när du har installerat Windows SDK 6.1 med Visual Studio 2008 Service Pack 1

Ytterligare berörda produkter

Förutom produktversionerna som anges i avsnittet "Gäller" ska den här säkerhetsuppdateringen användas med följande produkter:

  • Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package
  • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package
  • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 64-bit Hosted Visual C++ Tools
  • Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package
Egenskaper

Artikel-id: 969706 – senaste granskning 15 jan. 2010 – revision: 1

Feedback