KORRIGERA: Ett felmeddelande visas när du använder metoden OpenRemote för att administrera servrar från en fjärrdator i en miljö för delad konfiguration av IIS 7.0: "Går inte att skriva konfigurationsfilen eftersom behörighet"


Symptom


Problem 1

Föreställ dig följande:
 • I en delad värdmiljö har en eller flera servrar som etablering och en eller flera webbservrar för Internet Information Services (IIS) 7.0. Etablering servrar är oberoende från webbservrar.
 • Du kan aktivera delad konfiguration på webbservrar.

  Obs! Konfigurationsfilerna finns på en nätverksserver för resursen.
 • Du kan använda metoden OpenRemote för att fjärradministrera servrar i nätverket. Den här metoden tillhandahålls av Microsoft.Web.Administration (MWA) API.

  Obs! Mer information om metoden OpenRemote finns i avsnittet "Mer information".
I det här fallet misslyckas åtgärden för fjärradministration. När du använder metoden OpenRemote kan felmeddelande du dessutom följande:
Fel: Det går inte att skriva konfigurationsfil på grund av otillräckliga behörigheter

Problem 2

Datorn blir långsam när du använder metoden OpenRemote .

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.


Viktigt snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 ingår i samma paket. Endast en av dessa produkter får dock anges på sidan "Snabbkorrigering begäran". Markera den produkt som anges på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för både Windows Vista och Windows Server 2008.

Installationsinformation

 • Du måste ha skrivbehörighet för de delade konfigurationsfilerna på nätverksservern dela om du vill fjärradministrera servrar med hjälp av metoden OpenRemote . Om en delad konfiguration är aktiverad kan du dessutom konfigurera IIS-webbservrar ska vara betrodd för delegering när du har installerat den här snabbkorrigeringen.
 • Finns i avsnittet "Mer information" för mer information om hur du konfigurerar en dator att vara betrodd för delegering.

Förutsättningar

Du måste ha Internet Information Services (IIS) 7.0 installerat för att kunna installera den här snabbkorrigeringen. Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste på datorn köra något av följande operativsystem:
 • Windows Vista servicepack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Krav på omstart

Du måste starta om datorn om IIS 7.0 körs när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Microsoft.web.administration.dll6.0.6001.22481131,07227-Jul-200916:55x86
Microsoft.web.administration.dll6.0.6002.22184131,07227-Jul-200915:59x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Microsoft.web.administration.dll6.0.6001.22481131,07227-Jul-200916:40x86
Microsoft.web.administration.dll6.0.6002.22184131,07227-Jul-200916:06x86

För alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Microsoft.web.administration.dll6.0.6001.22481131,07227-Jul-200916:40x86
Microsoft.web.administration.dll6.0.6002.22184131,07227-Jul-200916:06x86

Temporär lösning


Lös problem 1 som beskrivs i avsnittet "Symptom", ändra DCOM-konfiguration för det
ahadmin DCOM-objekt med hjälp av ett visst konto innan du anropar metoden OpenRemote . Gör så här:
 1. Öppna Komponenttjänster i Administrationsverktygpå en av webbservrarna.
 2. Bläddra till DCOM Configoch leta sedan upp
  ahadmin
 3. Högerklicka på ahadmin om du vill öppna egenskapssidan, klicka på fliken identitet , väljer du alternativet Denna användare och ange ett användarkonto med följande behörigheter:
  • Skrivbehörighet för delade konfigurationsfiler på Dela nätverksserver.
  • Läsbehörigheter för filen Redirection.config i system32\inetsrv\config.
  Obs! Du måste vara medlem i gruppen lokala administratörer för att dekryptera data i filen Redirection.config.
Obs! Det finns ett känt problem i problem 2 som beskrivs i avsnittet "Symptom". Prestandaproblem kan uppstå om du använder den här lösningen med metoden OpenRemote . Vi rekommenderar att du installerar snabbkorrigeringen som beskrivs i denna artikel i Knowledge Base (KB) och inte ändra DCOM-konfiguration.

Mer Information


Det uppstår problem 1 som beskrivs i avsnittet "Symptom" när det finns en skrivning till den delade konfigurationsfilen. Problemet uppstår till exempel när du anropar metoden OpenRemote och skapa en webbplats med hjälp av MWA-API. Du kan använda metoden OpenRemote för att läsa data från den delade konfigurationsfilen. När du gör det kan uppstå problem 2 som beskrivs i avsnittet "Symptom". I det här fallet rekommenderar vi att du installerar den här snabbkorrigeringen om du vill förbättra prestanda.

Anteckningar:För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar


Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".