Ett felmeddelande visas du försöker öppna ett PowerPoint 4.0-dokument efter att du har installerat MS09-017 i PowerPoint 2000 och PowerPoint 2002

Symptom

Du försöker du öppna en presentation i formatet Microsoft PowerPoint 4.0 i Microsoft PowerPoint 2000 eller Microsoft PowerPoint 2002. Det går inte att öppna presentationen och du får följande felmeddelande:

Filen har ett äldre format som inte stöds.

Orsak

Säkerhetsuppdateringen tar bort möjligheten att öppna den här typen av filer, på grund av ett säkerhetsproblem med tolkningskoden som användas för att öppna och spara PowerPoint 4.0-presentationer.

Problemet uppstår efter att du har installerat säkerhetsuppdateringen MS09-017. Säkerhetsuppdateringen åtgärdar säkerhetsluckor i den tolkningskod som används för att öppna och spara PowerPoint-filformattyper, genom att inbyggda PowerPoint 4.0-filformat hindras från att öppnas i Microsoft Office PowerPoint 2000 och Microsoft Office PowerPoint 2002.

Som standard är det här funktionssättet aktiverat i Microsoft Office 2003 Service Pack 3. Det går inte att öppna PowerPoint 4.0-filformat i Microsoft Office PowerPoint 2003. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938810 Information om vissa filtyper som blockeras efter installation av Office 2003 Service Pack 3

Lösning

Så här aktiverar du blockerade filtyper

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här processen bör du vidta lämpliga åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om processen verkligen är nödvändig.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
Om du vill att presentationer i PowerPoint 4.0-filformat ska kunna öppnas i PowerPoint 2000 och PowerPoint 2002, lägger du till en av följande registerundernycklar:
Klientdator:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock

Grupprincip:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
Nycklarna har följande värden:
VärdeBeskrivningar
FilesFromPowerPoint95 Den här nyckeln kan blockera alla konverterare som hanterar PowerPoint 95-formatet.Som standard är nyckeln inaktiverad och blockerar inga filer.
FilesBeforePowerPoint95Det här värdet kan blockera PPT 4.0 Export-konverteraren och alla andra konverterare med tidigare format än PowerPoint 95.Nyckeln är aktiverad som standard och blockerar PowerPoint 4.0-filer från att öppnas.
FilesFromNonPowerPointFormatsNyckeln kan blockera alla filformat som PowerPoint använder för att importera Harvard Graphics för Windows, version 3.0-filer (.ch3; .sh3) och Lotus Freelance för Windows, version 1.0 till och med 2.1 (.pre)-filer.

Nyckeln är aktiverad som standard. Den blockerar användaren från att öppna filer som har andra filformat än PowerPoint.
Följande värden har värdet inaktiverad eller aktiverad:
 • Inaktiverad: Värdet är inaktiverat. Det innebär att filtyperna kan öppnas som vanligt om värdet DWORD är 0 eller om värdet inte finns.
 • Aktiverad: Värdet är aktiverat. Det betyder att filtyperna blockeras från att öppnas om värdet DWORD är 1 eller något annat odefinierat värde.
Följ instruktionerna nedan om du vill kunna öppna en PowerPoint 4.0-fil i PowerPoint:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv FileOpenBlock och tryck på RETUR.
 5. Markera följande undernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<Office_Version>\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 6. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 7. Skriv FilesBeforePowerPoint95 och tryck på RETUR.
 8. Välj väret FilesBeforePowerPoint95.
 9. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 10. Skriv 0 och tryck på RETUR.
 11. Avsluta Registereditorn
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 970980 – senaste granskning 15 maj 2009 – revision: 1

Feedback