Hur gör du aktivera eller inaktivera Dataexekveringsskydd för Office-program?

Gäller för: Windows Server 2008 DatacenterWindows Server 2008 EnterpriseWindows Server 2008 Standard

Beskrivning av problemet


Den här artikeln hjälper dig att aktivera eller inaktivera (Dataexekveringsskydd) för Office-program.

Om du vill att vi ska aktivera eller inaktivera Dataexekveringsskydd för dig, går du till avsnittet "Lös det åt mig". Om du vill aktivera eller inaktivera Dataexekveringsskydd själv går du till avsnittet "Jag löser det själv".

Lös det åt mig


Om du vill aktivera eller inaktivera Dataexekveringsskydd automatiskt, klickar du på den
Fix itknappen eller länken. Klicka på
Köri den
Dialogrutan Filhämtningrutan och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Aktivera DEPInaktivera DEP
Observera den här guiden kan vara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet "Löste detta problemet?".

Jag löser det själv


Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows
Gör så här om du vill aktivera Dataexekveringsskydd för Office-program:
  1. Klicka på Start, Kör, Skriv cmdoch tryck sedan på RETUR.
  2. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
    sdbinst.exe –q "<path_to_extracted_SDB>\Office – Enable DEP.sdb"

Om du vill inaktivera Dataexekveringsskyddet för Office-program gör du följande:
  1. Klicka på Start, Kör, Skriv cmdoch tryck sedan på RETUR.
  2. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
    sdbinst.exe –q -u "<path_to_extracted_SDB>\Office – Enable DEP.sdb"


Löste detta problemet?


Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.