Beskrivning av Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

Inledning

Microsoft har gett ut Service Pack 2 (SP2) för Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. Den här artikeln innehåller information om vad som finns i Service Pack-versionen, hur du skaffar den och hur du tar reda på om den har installerats.

Funktionsförbättringar och viktiga programuppdateringar i WSUS 3.0 SP2

WSUS 3.0 SP2 innehåler följande förbättringar:
 • Ny Windows Server och klientversionsupport
  • Integrering med Windows Server 2008 R2
  • Stöd för BranchCache-funktionen i Windows Server 2008 R2
  • Stöd för Windows 7-klienter
 • Förbättringar av WSUS-funktioner
  • Regler för automatiskt godkännande: Reglerna för automatiskt godkännande omfattar nu möjligheten att ange datum och tidpunkt för tidsgränsen för godkännande för alla datorer eller särskilda datorgrupper.
  • Uppdatera filer och språk: Bättre hantering av språkval för underordnade servrar i form av en ny varningsdialogruta som visas när du väljer att hämta uppdateringar för bara särskilda språk.
  • Lätt uppgradering: WSUS 3.0 SP2 kan installeras som en uppgradering på plats från tidigare versioner av WSUS och har kvar alla inställningar och godkännanden. Användargränssnittet är kompatibelt mellan WSUS 3.0 SP1 och SP2 på klienten och servern.
  • Rapporter: Nya rapporter för uppdatering och datorstatus gör att du kan filtrera på uppdateringar som har godkänts för installation. Du kan köra rapporterna från WSUS-konsolen eller använda API:n för att använda funktionen i dina egna rapporter.
 • Programuppdateringar
  • Korrigeringsfiler för ökad stabilitet och tillförlitlighet ingår för WSUS-servern, exempelvis stöd för IPV6-adresser som är längre än 40 tecken.
  • I godkännandedialogrutan sorteras nu datorgrupper i alfabetisk ordning efter gruppnamn.
  • Sorteringsikoner för datorstatusrapporter fungerar nu i x64-miljöer.
  • En ny version av Windows Update Agent ingår i WSUS 3.0 SP2 och innehåller förbättringar och korrigeringar, exempelvis stöd för API:er som anropas av icke-lokala systemanropare i en icke-interaktiv session.

Mer Information

Hämta och installera WSUS 3.0 SP2

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


Hämta Hämta WSUS 3.0 Service Pack 2-paketet nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installera WSUS 3.0 SP2 med Serverhanteraren

 1. På den server där du ska installera WSUS 3.0 SP2 loggar du in med ett konto som tillhör en lokal administratörsgrupp.
 2. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Serverhanteraren.
 3. Till höger i fönstret Serverhanteraren, om Windows Server Update Services inte finns i listan i avsnittet Rollsammanfattning, klickar du på Lägg till roller.
 4. Om sidan Innan du börjar visas klickar du på Nästa.
 5. På sidan Välj serverroller markerar du Windows Server Update Services.
 6. På sidan Windows Server Update Services klickar du på Nästa.
 7. På sidan Bekräfta installationsinställningarna klickar du på Installera.
 8. När installationsguiden för WSUS 3.0 SP2 startar hoppar du över nästa sida och följer anvisningarna som börjar på sidan Fortsätta installera WSUS 3.0 SP2.

Ta reda på om Service Pack-versionen är installerad

Leta efter Windows Server Update Services 3.0 SP2 i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen eller Program och funktioner på Kontrollpanelen. Om Windows Server Update Services 3.0 SP2 inte visas är Service Pack-versionen inte installerad.

Information om borttagning

Du kan inte använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att bara ta bort WSUS 3.0 SP2 eftersom det tar bort hela installationen av WSUS 3.0.

Ta bort WSUS 3.0 SP2 med hjälp av Serverhanteraren på en Windows Server 2008-baserad dator

 1. På den server där du ska ta bort WSUS 3.0 SP2 loggar du in med ett konto som tillhör en lokal administratörsgrupp.
 2. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Serverhanteraren.
 3. Till höger i fönstret Serverhanteraren, i avsnittet Rollsammanfattning, klickar du på Ta bort roller.
 4. Om sidan Innan du börjar visas klickar du på Nästa.
 5. På sidan Välj serverroller avmarkerar du kryssrutan Windows Server Update Services.
 6. På sidan Windows Server Update Services klickar du på Nästa.
 7. På sidan Bekräfta installationsinställningarna klickar du på Ta bort.
 8. På sidan Ta bort Windows Server Update Services 3.0 SP2 väljer du eventuellt ytterligare objekt som ska tas bort och klickar sedan på Nästa.
 9. När borttagningen är slutförd klickar du på Avsluta så att guiden stängs.
Om du vill ha mer information om den här versionen kan du kan läsa Viktig information om WSUS 3.0 SP2 som finns på följande webbplats:Detaljerade installationsanvisningar hittar du i steg-för-steg-vägledningen för WSUS 3.0 SP2 på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 972455 – senaste granskning 29 mars 2010 – revision: 1

Feedback