Microsoft-säkerhetsmeddelande: Säkerhetsproblem i Microsoft Video ActiveX-kontroll möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för teknisk IT-personal Säkerhetsmeddelandet, som innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information, finns på följande Microsoft-webbplats:

Lösning

Microsoft har sammanställt en offentlig rapport om den här säkerhetsluckan. Vi har gett ut säkerhetsbulletinen MS09-032 som tar upp problemet. Mer informationen om problemet och hur du hämtar länkar till en säkerhetsuppdatering finns i säkerhetsbulletinen MS09-032. Problemet som åtgärdas är en säkerhetslucka i Microsoft Video ActiveX-kontroll - CVE-2008-0015.

Om du vill veta mer om hur du hämtar säkerhetsuppdateringen som åtgärdar problemet, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

973346 MS09-032: Kumulativ säkerhetsuppdatering av ActiveX-kill-bitar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om säkerhetsbulletinen MS09-032 finns på följande Microsoft-webbsida:


Mer information om säkerhetsluckan i Video ActiveX-kontroll finns på följande Microsoft-webbsida:

Egenskaper

Artikel-id: 972890 – senaste granskning 17 juli 2009 – revision: 1

Feedback