Anpassa den lokala standardanvändarprofilen när du förbereder en Windows-avbildning

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs hur du anpassar inställningarna för den lokala standardanvändarprofilen när du skapar en avbildning på en dator som kör något av följande operativsystem:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 
 • Windows Server 2008 R2

När du har distribuerat avbildningen används standardinställningarna för lokal användarprofil för alla nya användare som loggar in på datorn.

Om du ska anpassa en standardanvändarprofil eller en obligatorisk användarprofil måste du börja med standardanvändarprofilen. Standardanvändarprofilen kan sedan kopieras till lämplig resurs för att göra användarprofilen till antingen en standardanvändarprofil eller en obligatorisk användarprofil.

När standardanvändarprofilen anpassas enligt beskrivningen i den här artikeln gör den om källprofilen till ett format som passar för att användas av flera personer. Det här är den enda metoden för att anpassa standardanvändarprofilen för Windows-operativsystem som stöds. Om du försöker med andra metoder kan det leda till att extra information läggs till i den nya standardanvändarprofilen. Sådan extra information kan orsaka allvarliga problem med stabiliteten hos både program och operativsystem.

Obs! Den här artikeln ersätter alla tidigare publicerade procedurer för att anpassa lokala standardanvändarprofiler när du förbereder avbildningar.

Anpassa standardanvändarprofilen i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2

Den enda metoden för att anpassa standardanvändarprofilen är att använda parametern Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile i svarsfilen Unattend.xml. Svarsfilen Unattend.xml skickas till systemförberedelseverktyget (Sysprep.exe).

Steg 1: Konfigurera standardanvändarprofilen

 1. Logga in på Windows med hjälp av det inbyggda lokala administratörskontot.
  Obs! Du kan inte använda ett domänkonto för det här.
 2. Öppna kontrollpanelen Användarkonton och ta bort alla tillagda användarkonton förutom det administratörskonto du använde när du loggade in på Windows.
 3. Konfigurera inställningarna som du vill kopiera till standardanvändarprofilen. till exempel skrivbordsinställningar, favoriter och alternativ på Start-menyn.
  Obs! Anpassning av Start-menyn och Aktivitetsfältet är begränsat i Windows 7. Mer information hittar du på följande Microsoft-webbplats: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Steg 2: Skapa en Unattend.xml-fil som innehåller CopyProfile-parametern

Skapa en Unattend.xml-fil som innehåller CopyProfile-parametern (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). När CopyProfile-parametern används kopieras inställningarna för den inloggade användaren till standardanvändarprofilen. Parametern måste vara inställd på "true" i steget "specialize".
Windows System Image Manager (Windows SIM) skapar och hanterar obevakade svarsfiler för Windows installationsprogram i ett grafiskt användargränssnitt (GUI).

Svarsfiler är XML-baserade filer som används av Windows installationsprogram för att konfigurera och anpassa Windows-standardinstallation.

Skapa Unattend.xml-filen med WSIM-verktyget. Verktyget Windows System Image Manager ingår i Windows AIK (Windows Automated Installation Kit). Hämta AIK för operativsystemet från någon av följande webbplatser:
Mer information om Windows AIK finns i Windows Automated Installation Kit (AIK) (på engelska). Anvisningar om hur du skapar en svarsfil hittar du i hjälpavsnitten i Windows AIK. Mer information om hur du skapar en svarsfil finns i Arbeta med svarsfiler i Windows SIM.
Steg 3: Anpassa standardanvändarprofilen i filen Unattend.xml

 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör detta genom att klicka på Start, skriva cmd i sökrutan, högerklicka på cmd i programlistan och sedan klicka på Kör som administratör.
  Om du ombes ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Obs! Sysprep.exe finns i katalogen %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Öppna följande fil för att kontrollera att CopyProfile-kommandot har slutförts ordentligt: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Sök efter rader som liknar följande (i passet 'specialize'):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Observera att den här raden bekräftar huruvida kommandot CopyProfile har lyckats och vilken användarprofil som har kopierats till standardanvändarprofilen.
 5. Ta avbildningen.
 6. Distribuera avbildningen.
Mer information om hur du använder Sysprep för att skapa och distribuera en avbildning finns i Teknisk referens för Sysprep.
Obs!
 • Du måste använda brytaren /generalize med sysprep.exe så att parametern Copy Profile kan användas. Alternativet /unattend används för att peka på den önskade Unattend.xml-filen. I det här exemplet finns filen Unattend.xml i mappen c:\answerfile.
 • Den inbyggda administratörskontoprofilen raderas när du gör en ren Windows-installation eller när du kör Sysprep-verktyget. CopyProfile-inställningen bearbetas innan det inbyggda administratörskontot tas bort. Alla anpassningar du gör visas därför i den nya användarkontoprofilen, även inställningar för den inbyggda administratörskontoprofilen.
 • Om det finns flera användarprofiler kan Windows sysprep välja en oväntad profil som kopieras till standardanvändarprofilen. Mer information finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 2101557: Alla anpassningar till standardanvändarprofilen försvinner (Detta kan vara på engelska)
 • Alla anpassningar sprids inte till nya profiler. Vissa inställningar återställs av den nya användarinloggningen. De inställningarna kan du konfigurera med hjälp av grupprincip- eller skriptinställningar.Tänk på följande om du använder automatiska system för avbildningsbygge och distribution

 • När du använder verktyg som Microsoft Deployment Toolkit eller System Center Configuration Manager krävs inte CopyProfile-inställningen när du kör Sysprep-kommandot. De här verktygen ersätter eller ändrar vanligtvis Unattend.xml-filen efter det att avbildningen har distribuerats till disken men innan operativsystemet har startats för första gången efter att du kört kommandot Sysprep. Därför måste Unattend.xml-filen som används i Microsoft Deployment Toolkit- eller System Center Configuration Manager-distribueringen innehålla CopyProfile-inställningen.
 • Om du ställer in CopyProfiletrue när du kör installationsprogrammet från Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2-installationsmediet under avbildningsbygget, kan administratörsprofilinställningarna oavsiktligt kopieras till standardanvändarprofilen. Administratörsprofilinställningarna finns vanligtvis i Install.wim-filen på installationsmediet.

Gör om standardanvändarprofilen till en standardanvändarprofil för nätverk i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2

Så här gör du om standardanvändarprofilen till en standardanvändarprofil för nätverk:
 1. Använd ett konto som har administratörsbehörighet för att logga in på datorn där den anpassade standardanvändarprofilen finns.
 2. Använd kommandot Kör för att ansluta till NETLOGON-resursen på en domänkontrollant. Sökvägen kan se ut ungefär så här:
  \\<Servernamn>\NETLOGON
 3. Skapa en ny mapp i NETLOGON-resursen och ge den namnet Standardanvändare.v2.
 4. Klicka på Start, högerklicka på Dator, klicka på Egenskaper och sedan på Avancerade systeminställningar.
 5. Klicka på Inställningar under Användarprofiler. I dialogrutan Användarprofiler visas en lista över profiler som är lagrade på datorn.
 6. Välj Standardprofil och klicka sedan på Kopiera till.
 7. I rutan Kopiera profilen till skriver du sökvägen till mappen för standardanvändarprofilen i Windows som du skapade i steg 3. Skriv exempelvis följande sökväg:
  \\<servernamn>\NETLOGON\Standardanvändare.v2
 8. Under Grupp/användare som får använda profilen klickar du på Ändra, skriver namnet Alla och klickar sedan på OK.
 9. Börja kopiera profilen genom att klicka på OK.
 10. Logga ut från datorn när kopieringen är klar.

Gör om standardanvändarprofilen till en obligatorisk användarprofil i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2

Du kan konfigurera den lokala standardanvändarprofilen till en obligatorisk profil. Du får då en central profil som kan användas av alla användare. Förbered först en plats för den obligatoriska profilen, kopiera den lokala standardanvändarprofilen till platsen för den obligatoriska, och konfigurera sedan en användarprofilplats så att den pekar på den obligatoriska profilen.


Steg 1: Förbered en plats för den obligatoriska profilen

 1. På en central filserver skapar du en ny mapp eller använder en befintlig mapp som du använder för centrala användarprofiler. Du kan till exempel använda följande mappnamn "Profiler":
  \Profiles
 2. Om du skapar en ny mapp delar du den genom att använda ett namn som passar ditt företag.
  Obs! Resursbehörigheterna för delade mappar som innehåller centrala användarprofiler måste ge fullständig behörighet för gruppen Autentiserade användare. Resursbehörigheterna för mappar som lagrar obligatoriska användarprofiler måste ge läsbehörighet för gruppen Autentiserade användare och fullständig behörighet för gruppen Administratörer.
 3. Skapa en ny mapp i mappen som skapades eller identifierades i steg 1a. Namnet på den nya mappen måste börja med inloggningsnamnet för användarkontot om den obligatoriska användarprofilen avser en specifik användare. Om den obligatoriska användarprofilen avser fler än en användare namnger du den därefter. Följande domän har exempelvis en obligatorisk profil och mappnamnet börjar med ordet "obligatorisk":
  \Profiler\obligatorisk
 4. Lägg till .v2 efter namnet i mappnamnet. I exemplet som används i steg 1c har mappen fått namnet "obligatorisk". Det slutliga namnet på nästkommande mapp för den här användaren blir därför "obligatorisk.v2":
  \Profiler\obligatorisk.v2
Steg 2: Kopiera standardanvändarprofilen till platsen för den obligatoriska profilen

 1. Logga in med ett konto som har administratörsautentiseringsuppgifter på datorn där den anpassade lokala standardanvändarprofilen finns.
 2. Klicka på Start, högerklicka på Dator, klicka på Egenskaper och sedan på Avancerade systeminställningar.
 3. Klicka på Inställningar under Användarprofiler. I dialogrutan Användarprofiler visas en lista över profiler som är lagrade på datorn.
 4. Välj Standardprofil och klicka sedan på Kopiera till.
 5. I rutan Kopiera profilen till skriver du sökvägen till mappen med standardanvändarprofilen i Windows som du skapade i "Steg 1: Förbered en plats för den obligatoriska profilen". Sökvägen kan se ut så här:
  \\<Servernamn>\Profiler\obligatorisk.v2
 6. Under Grupp/användare som får använda profilen klickar du på Ändra, skriver namnet Alla och klickar sedan på OK.
 7. Börja kopiera profilen genom att klicka på OK.
 8. Logga ut från datorn när kopieringen är klar.
 9. På den centrala filservern letar du upp mappen du skapade i "Steg 1: Förbered en plats för den obligatoriska profilen".
 10. Klicka på Ordna och sedan på Mappalternativ.
 11. Klicka på fliken Visa, markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar, klicka för att avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper, klicka för att avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler, klicka på Ja för att ignorera varningen och klicka sedan på OK för att använda ändringarna och stänga dialogrutan.
 12. Leta reda på och högerklicka på filen NTUSER.DAT, klicka på Byt namn, ändra namnet på filen till NTUSER.MAN och tryck på RETUR.
Obs! Tidigare gick det att kopiera profiler via System på Kontrollpanelen. Alternativet för att kopiera till standardprofil är nu inaktiverat eftersom det kunde lägga till data som gjorde profilen oanvändbar.

Steg 3: Förbered ett användarkonto

 1. Öppna hanteringskonsolen Active Directory - användare och datorer som domänadministratör från en dator med Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008.
 2. Högerklicka på användarkontot där du vill lägga till den obligatoriska användarprofilen och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Profil, ange nätverkssökvägen som du skapade i "Steg 1: Förbered en plats för den obligatoriska profilen" i rutan. Lägg dock inte till ".v2" i slutet. I vårt exempel är sökvägen alltså:
  \\<Servernamn>\Profiler\obligatorisk
 4. Klicka på OK och stäng hanteringskonsolen Active Directory – användare och datorer.
Användaren kan nu använda den anpassade obligatoriska användarprofilen.

BEHÖVER DU FORTFARANDE HJÄLP?

Om den här artikeln inte var till någon hjälp klickar du på knappen och frågar andra community-medlemmar på Microsoft Community:

Ytterligare resurser

Om du har problem med att logga in på en användarprofil kan du klicka på följande länkar och läsa artikeln på Microsofts webbplats:
Korrigera en skadad användarprofil
Skapa ett användarkonto

Mer information om hur du anpassar den lokala standardanvändarprofilen när du förbereder en avbildning för Windows XP och Windows Server 2003, får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base 959753: Anpassa den lokala standardanvändarprofilen när du förbereder en avbildning av Windows XP eller Windows Server 2003 (Detta kan vara på engelska)


Egenskaper

Artikel-id: 973289 – senaste granskning 26 mars 2014 – revision: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Feedback