Microsoft-säkerhetsmeddelande: Säkerhetsproblem i Microsoft Office Web Components-kontrollen möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet, som innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information, finns på följande Microsoft-webbplats:

Lösning

Microsoft har publicerat en rapport om det här säkerhetsproblemet. Vi har gett ut säkerhetsbulletin MS09-043 som behandlar problemet. Mer information om den här frågan samt länkar till en säkerhetsuppdatering finns i säkerhetsbulletinenMS09-043. Problemet som behandlas är en sårbarhet i Microsoft Office Web Components-kontrollen - CVE-2009-1136.

Om du vill veta mer om hur du hämtar säkerhetsuppdateringen som löser problemet, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

957638 MS09-043: Säkerhetsproblem i Microsoft Office Web Components möjliggör fjärrkörning av kod
Mer information om säkerhetsbulletin MS09-043 finns på fölljande Microsoft-webbsida: Mer information om säkerhetsproblemet i Microsoft Office Web Components-kontrollen finns på följande webbsida om vanliga säkerhetsproblem och sårbarheter: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 973472 – senaste granskning 7 sep. 2009 – revision: 1

Feedback