MS09-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows XP, Windows 2000 och Windows Server 2003: 8 december 2009

Inledning

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS09-073. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

: Hjälp med att installera uppdateringar: Support för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-personal: TechNet Security: Felsökning och Support

Skydda en dator som kör Windows från virus och skadlig kod: Viruslösning och Säkerhetscenter

Loka support för ditt land: Internationell support

Mer Information

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

När en fil har filnamnstillägget ".doc" eller ".docx" men innehållet är en fil med oformaterad text eller en annan typ av fil som inte är en Microsoft Word-binärfil, och filen öppnas i Microsoft Word, kan följande felmeddelande visas upp till tre gånger innan filen öppnas i Microsoft Office Word:
Det går inte att starta konverteraren mswrd632 i Word
Den berörda användaren kan lösa problemet genom att avregistrera mswrd632-konverteraren. Om du vill att vi ska avregistrera konverteraren åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Viktigt Du måste avsluta Word och Outlook och bekräfta att dessa program är stängda innan du kör Fix it-lösningen.


Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Med den här ändringen avregistreras konverteraren effektivt, och inaktiveras för program från andra leverantörer och för Microsoft Office. Microsoft Office använder egna textkonverterare för att öppna den här typen av filer.

När du har kört Fix It-lösningen kan du se flera meddelanden när du försöker öppna filen.
 • Du kan se dialogrutan Konvertera fil som liknar följande:  Det här meddelandet visas när filtypen inte känns igen. Kontrollera filnamnstillägget så att det är ett filnamnstillägg som kan identifieras i Word. Det här meddelandet kan också visas om filen du försöker öppna är skadad. Felsök en skadad Word-fil genom att följa uppgifterna i nästa punkt.

 • Följande felmeddelande (eller liknande) visas kanske:
  Det gick inte att läsa filen. Den kan vara skadad.

  Det här meddelandet anger att filen är skadad. Följ anvisningarna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base och försök återställa filen.

  För Word 2003 och tidigare versioner
  826864 Så felsöker du skadade dokument
  För Word 2007 och Word 2010
  918429 Så här felsöker du skadade dokument i Word 2007 och Word 2010
När du har kört Fit it-lösningen ovan är du klar med den här artikeln.

Jag löser det själv

Så här avregistrerar du mswrd632-konverteraren själv genom att redigera registret:

 1. Stäng Word och Outlook och kontrollera att de är stängda innan du går vidare med nästa steg.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  • För 32-bitarsversioner av Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
  • För 64-bitarsversioner av Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
 4. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.

  Viktigt Du måste ta bort den här registernyckeln. Om du byter namn på den fungerar inte de här stegen.

 5. Klicka på Ja.
 6. Avsluta Registereditorn.
Med den här ändringen avregistreras konverteraren effektivt, och inaktiveras för program från andra leverantörer och för Microsoft Office. Microsoft Office använder egna textkonverterare för att öppna den här typen av filer.

När du har följt stegen för att avregistrera mswrd632-konverteraren kan du se fler meddelanden när du försöker öppna filen.
 • Du kan se dialogrutan Konvertera fil som liknar följande:  Det här meddelandet visas när filtypen inte känns igen. Kontrollera filnamnstillägget så att det är ett filnamnstillägg som kan identifieras i Word. Det här meddelandet kan också visas om filen du försöker öppna är skadad. Felsök en skadad Word-fil genom att följa uppgifterna i nästa punkt.

 • Följande felmeddelande (eller liknande) visas kanske:
  Det gick inte att läsa filen. Den kan vara skadad.

  Det här anger att filen är skadad. Följ anvisningarna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base och försök återställa filen.

  För Word 2003 och tidigare versioner
  826864 Så felsöker du skadade dokument
  För Word 2007 och Word 2010
  918429 Så här felsöker du skadade dokument i Word 2007 och Word 2010

Funktionsändringar i denna säkerhetsuppdatering

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller ytterligare ändringar i sättet som Windows-komponenter och komponenter från andra leverantörer använder Word 6.0/95 för Windows och Macintosh till RTF-konverteraren.Operativsystemen Windows XP SP2, Windows XP SP3 och Windows Server 2003 SP2 hindrar som standard redan WordPad från att parsa Word 6.0- och Write-dokument genom att inaktivera den här textkonverteraren. Den här mekanismen distribuerades även på andra plattformar när säkerhetsuppdatering 885836 (säkerhetsbulletin MS04-041) installerades. När du öppnar ett Word för Windows 6.0-dokument i WordPad får du ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:

Det går inte att läsa in Word för Windows 6.0-filer
Write-filerna parsas som oformaterade textfiler men inget meddelande visas. Detta beskrivs i artikel 870883 i Microsoft Knowledge Base.Den här säkerhetsuppdateringen gör att mekanismen används mer strikt. Restriktionen gäller nu även andra program som använder Word 6.0-konverteraren som ingår i Windows som en del av WordPad-programmet. Som standard går det inte längre att använda konverteraren för att parsa dessa äldre filformat i program från andra leverantörer.Om en administratör måste använda Word 6.0/95 för Windows och Macintosh till RTF-konverteraren kan du återaktivera konverteraren genom att lägga till en AllowConversion-registerpost med DWORD-värdet 1. Gör så här:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel. Eller skapa den om den inte finns.


  • För 32-bitarsversioner av Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
  • För 64-bitarsversioner av Windows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv AllowConversion som DWORD-namn och tryck på RETUR.
 5. Högerklicka på AllowConversion och klicka sedan på Ändra.
 6. I rutan Data skriver du 1 och klickar på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.
När du har angett registernyckelvärdet 1 kan program från andra leverantörer läsa in Word 6.0/95 för Windows och Macintosh till RTF-konverteraren. När den här registernyckeln anges tas skyddet bort som lades till av säkerhetsuppdateringen. Därför bör du endast göra det här om du litar på källan för filerna som läses in av konverteraren. Du kan också inaktivera konverteraren genom att ange registernyckelvärdet 0.

Om registervärdet AllowConversion inte är 1 eller inte finns, och om en Windows-komponent eller ett program från en annan leverantör försöker öppna en Word 6.0-fil genom att använda Word 6.0/95 för Windows och Macintosh till RTF-konverteraren, öppnas inte filen och en dialogruta visas.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här säkerhetsuppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE

För alla versioner av Windows 2000 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88821-Aug-200910:10Not Applicable
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64821-Aug-200910:09x86
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:16Not Applicable
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:11Not Applicable
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55231-Aug-200908:37Not Applicable
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89631-Aug-200908:41Not Applicable
Write.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:16Not Applicable
Write32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:11Not Applicable

För alla 32-bitarsversioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:28x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW

För alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Egenskaper

Artikel-id: 973904 – senaste granskning 2 okt. 2013 – revision: 1

Feedback