Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2008 för Mac 12.2.3

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinerna MS09-067 och MS09-068 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2008 för Mac. Säkerhetsbulletinerna i sin helhet finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Information om uppdateringen

Uppdatering 12.2.3 för Office 2008 för Mac innehåller flera förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Dessutom åtgärdas säkerhetsproblem som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med hjälp av skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 12.2.3 för Office 2008 för Mac innebär följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office 2008 för Mac-program

 • Bättre säkerhet.Genom den här uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i Office 2008 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinen ovan.
 • Bättre stabilitet.Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet med att Office 2008-program plötsligt stängs när de öppnas eller används.
  BUG #: 183699 (Mac BU Main Bugbase)BUG #: 183606 (Mac BU Main Bugbase)BUG #: 179743 (Mac BU Main Bugbase)BUG #: 185248 (Mac BU Main Bugbase)
 • Windows Office-dokument som har metafiler kopplade till sig, innehåller nu korrekt textavstånd när de öppnas i Office 2008 för Mac.Uppdateringen åtgärdar textavståndsproblem som uppstår när Office 2008 för Mac används för att öppna ett Windows Office-dokument som ett OLE-objekt eller en metafil är kopplade till.

Förbättringar av Microsoft Word 2008 för Mac

 • Bättre stabilitet.Uppdateringen löser problemet med att Word oväntat stängs i följande situationer:

Förbättringar av Microsoft Excel 2008 för Mac

 • Bättre stabilitet när du arbetar med pivottabeller. Uppdateringen åtgärdar ett problem som gör att Excel ibland stängs oväntat när du arbetar med pivottabeller.

  BUG #: 180347 (Mac BU Main Bugbase)
 • Arbetsdagsfunktionen utesluter veckoslut och helgdagar. Uppdateringen åtgärdar problemet med att arbetsdagsfunktionen omfattar veckoslut och helgdagar.
  BUG #: 187027 (Mac BU Main Bugbase)

Förbättringar av Microsoft PowerPoint 2008 för Mac

 • Förbättrad stabilitet.Uppdateringen löser problemet med att PowerPoint 2008 fungerar på följande sätt:
  • PowerPoint stängs oväntat när du döljer PowerPoint för bildbakgrunden.
   BUG #: 183516 (Mac BU Main Bugbase)
  • PowerPoint kraschar när du klickar för att redigera text och alternativet Kontrollera inte stavning är markerat i dialogrutan SpråkVerktyg-menyn.
   BUG #: 183699 (Mac BU Main Bugbase)

Förbättringar av Microsoft Entourage 2008 för Mac

Förbättringar för Microsoft Document Connection för Mac

 • Bättre stabilitet med Document Connection. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection inte öppnar vissa filer eller visar ett felmeddelande i följande situationer:
 • Kopiera länk på snabbmenyn kan användas för att kopiera en webbadress. Uppdateringen innehåller kommandot Kopiera länk som kan användas för att kopiera en webbadress via snabbmenyn.
  BUG #: 177608 (Mac BU Main Bugbase)
 • Fil-ikonen visar rätt filstatus. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection visar statusen för Redigera-ikonen som skrivskyddad när en fil öppnas två gånger.
  BUG #: 177608 (Mac BU Main Bugbase)
 • Document Connection öppnar bara den fil du vill öppna. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection även öppnar ett tomt dokument varje gång du öppnar en fil. Detta inträffar bara när programmet som är associerat med filen redan är öppet när du öppnar filen från Document Connection.
  BUG #: 179577 (Mac BU Main Bugbase)
 • CMD+R används för att uppdatera. Uppdateringen kopplar tangentbordsgenvägen CMD+R till Uppdatera.
  BUG #: 179828 (Mac BU Main Bugbase)
 • Konton som använder "@msn.com" kan användas för att ansluta till Office Live Workspace. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection avvisar @msn.com-konton när du ansluter till Office Live Workspace.
  BUG #: 182770 (Mac BU Main Bugbase)
 • Filer på noll kilobyte (kB) kan överföras och hämtas från Document Connection. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection avvisar tomma filer på noll kB.
 • Filstorleken på en nyligen överförd fil visas korrekt. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection inte visar filstorleken för en nyligen överförd fil förrän du uppdaterar skärmen.
  BUG #: 171839 (Mac BU Main Bugbase)
 • Document Connection visar namn på webbplatsbibliotek med escape-tecken på rätt sätt. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection visar slumpmässiga tecken i stället för escape-tecken i webbplatsbiblioteksnamn.
  BUG #: 178792 (Mac BU Main Bugbase)
 • Document Connection lagrar lösenord i nyckelringen för HTTPS-webbplatser. Uppdateringen löser problemet med att Document Connection frågar efter dina autentiseringsuppgifter även om ditt lösenord är lagrat i nyckelringen. Problemet uppstod bara på säkra webbplatser. BUG #: 181992 (Mac BU Main Bugbase)

Tidigare utgivna förbättringar som ingår i uppdateringen

Denna uppdatering innehåller samtliga förbättringar som ingår i tidigare uppdateringar för Office 2008. Om du vill veta mer om vilka förbättringar som ingår i tidigare uppdateringar, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

953822 Beskrivning av uppdatering 12.1.1 för Microsoft Office 2008 för Mac

956344 Beskrivning av uppdatering 12.1.2 för Microsoft Office 2008 för Mac
958267 Beskrivning av uppdatering 12.1.3 för Microsoft Office 2008 för Mac
960401 Beskrivning av uppdatering 12.1.5 för Microsoft Office 2008 för Mac
968694 Beskrivning av uppdatering 12.1.7 för Microsoft Office 2008 för Mac
971822 Beskrivning av uppdatering 12.1.9 för Microsoft Office 2008 för Mac
973254 Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2008 för Mac 12.2.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
974170 Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2008 för Mac 12.2.1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om förbättringar i uppdatering 12.1.4 för Microsoft Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:

Förutsättningar

Innan du installerar uppdateringen Office 2008 12.2.3 kontrollerar du att Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.


Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.


Uppdatering 12.1.0 för Microsoft Office 2008 för Mac måste dessutom vara installerad på datorn innan du installerar uppdatering 12.2.3 för Office 2008 för Mac.


Så här kontrollerar du att uppdateringen har installerats på datorn:
 1. Klicka på Program-menyn.
 2. Öppna Microsoft Office 2008-mappen och sedan valfritt Office-program, Starta exempelvis Word.
 3. Word-menyn klickar du på Om Word.
 4. I dialogrutan Om Word kontrollerar du versionsnumret intill Senast installerade uppdateringen.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


Hämta Hämta uppdateringspaket 12.2.3 för Microsoft Office 2008 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 10 november 2009

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista över filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!
 • Uppdatering 12.2.3 för Office 2008 är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.  Mer information om resurser för Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 976828 – senaste granskning 16 nov. 2009 – revision: 1

Feedback