Microsoft-säkerhetsmeddelande: Ett säkerhetsproblem i TLS/SSL kan möjliggöra förfalskning

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

980436 MS10-049: Säkerhetsproblem i SChannel möjliggör fjärrkörning av kod
Vi rekommenderar våra kunder att distribuera säkerhetsuppdatering 980436 (som beskrivs i bulletin MS10-049) för att åtgärda säkerhetsproblemet som beskrivs i säkerhetsmeddelande 977377. Den tillfälliga lösningen är dock fortfarande tillgänglig för användare i anpassade miljöer som specifikt vill inaktivera TLS-omförhandling.  

INLEDNING

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet, som innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information, finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Om den här uppdateringen

Beskrivning av den här uppdateringen

Den här uppdateringen är inte avsedd att installeras av slutanvändarna, utan rekommenderas endast för serveradministratörer. Uppdateringen distribuerar en tillfällig lösning som inaktiverar stöd för TLS- och SSL-omförhandling (Transport Layer Security och Secure Sockets Layer) på datorer för att förhindra att klienter som ansluter till sådana servrar utnyttjas av den här säkerhetsluckan.

TLS-omförhandling är en komponent i Transport Layer Security-protokollet och kan vara nödvändig för vissa program. Vi rekommenderar att kunderna utvärderar behovet av att installera den här tillfälliga lösningen, och i förekommande fall testar den försiktigt i tillämpliga distribueringssituationer.

Lösningens funktion och syfte

Systemadministratörer kan med den här tillfälliga lösningen skydda alla klienter som ansluter till en server från att utnyttjas av den säkerhetslucka som beskrivs i säkerhetsmeddelande 977377. Detta uppnås genom att TLS/SSL-omförhandling inaktiveras. Det är den komponenten i TLS/SSL-protokollet som är mottaglig för problemet.

Den här tillfälliga lösningen är endast effektiv när den installeras på en serverinstallation. Lösningen skyddar alla anslutningar som initieras av klienter till den servern. Den här tillfälliga lösningen ska aldrig installeras på klientdatorer eftersom den inte ger några ytterligare säkerhetsfördelar.

Kända problem med den här uppdateringen

 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du inte använda den äldre tjänstetableringsparametern (–UseLegacyProvisioningService) när du skapar ett federationsförtroende med Microsoft Federation Gateway. Säkerhetsuppdateringen hindrar federationsförtroendet från att fungera som det ska. Problemet uppstår om du installerar säkerhetsuppdateringen på en dator som kör Exchange Server 2010 eller Exchange Server 2010 Service Pack 1 innan du har skapat ett federationsförtroende. För att undvika problemet måste du skapa federationsförtroendet innan du installerar säkerhetsuppdateringen.
  Mer information om hur du skapar ett federationsförtroende genom att använda –UseLegacyProvisioningService-parametern finns på följande Microsoft-webbsida:

 • När du installerar den här uppdateringen på en dator som har Microsoft Online-klienten för enkel inloggning installerad kan följande fel uppstå:

  • Inloggningsklienten kan inte hämta användarkonfigurationsuppgifter. Detta påverkar bara nya användare som kör inloggningsklienten första gången. Inloggningsklienten kan inte hämta information för att konfigurera Outlook. Om inloggningsklienten redan har kört och konfigurerat programmen finns det inga fler problem med inloggningsklienten.
  • Outlook-användare kan inte se ledig/upptagen-information. Därför påverkar den här uppdateringen även befintliga Outlook-användare.
  Du löser problemet genom att ge registerposten DisableRenegoOnClient värdet 0 (noll) och starta om datorn.  Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

  Gör så här för att konfigurera registerposten DisableRenegoOnClient:

  1. Klicka på Start Start-knappen , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit.exe i listan Program.    Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
  2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
  3. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
  4. Högerklicka på DisableRenegoOnClient och klicka på Ändra.
  5. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
  6. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.
 • Med den här uppdateringen inaktiveras TLS/SSL-omförhandling, en vanlig protokollfunktion som krävs för vissa program. Detta kan leda till att vissa program inte längre fungerar som de ska. Om några bieffekter uppstår bör lösningen avinstalleras.

  Följande program har testats av Microsoft och har funnits orsaka problem när uppdateringen installeras:

  • Windows 7 DirectAccess: IP HTTPS-gränssnittet fungerar inte.
  • Exchange ActiveSync: Fungerar inte när certifikat för klientautentisering används.
  • IIS (Internet Information Services): I vissa konfigurationer kan IIS som använder certifikat för klientautentisering, inklusive certifikatmappningsscenarier, påverkas. Klientbaserad certifikatautentisering på webbplatsnivå påverkas inte och fungerar som vanligt.
  • Internet Explorer: När du surfar på webbplatser som kräver klientbaserad certifikatautentisering, men inte klientbaserad certifikatautentisering på webbplatsnivå, kan problem uppstå med anslutningen.

Konfiguration

Efter installationen inaktiveras omförhandling på klientnivå ooch servernivå. Detta kan styras genom två registernycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnClient

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnServer
Obs!
 • Om undernyckeln DisableRenegoOnClient finns och har ett värde som inte är noll:

  • Klienten initierar inte omförhandling.
  • Klienten svarar inte på omförhandling.
 • Om undernyckeln DisableRenegoOnClient saknas eller finns och har ett noll-värde:

  • Klienten initierar omförhandling.
  • Klienten svarar på omförhandling.
 • Om undernyckeln DisableRenegoOnServer finns och har ett värde som inte är noll:

  • Serverinitierad omförhandling är inte tillåtet.
  • Servern svarar inte på begäran om omförhandling från klienten.
 • Om undernyckeln DisableRenegoOnServer saknas eller finns och har ett noll-värde:

  • Serverinitierad omförhandling är tillåtet.
  • Servern svarar på begäran om omförhandling från klienten.

Lösning

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Windows 7

Hämta Hämta Windows6.1-KB977377-x86-paketet nu.

Uppdatering för Windows 7 för x64-baserade datorer

Hämta Hämta Windows6.1-KB977377-x64-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 för datorer med Itanium

Hämta Hämta Windows6.1-KB977377-ia64-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x64

Hämta Hämta Windows6.1-KB977377-x64-paketet nu.

Uppdatering för Windows Vista

Hämta Hämta Windows6.0-KB977377-x86-paketet nu.

Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer

Hämta Hämta Windows6.0-KB977377-x64-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2008

Hämta Hämta Windows6.0-KB977377-x86-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2008 för datorer med Itanium

Hämta Hämta Windows6.0-KB977377-ia64-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2008 x64

Hämta Hämta Windows6.0-KB977377-x64-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2003

Hämta Hämta WindowsServer2003-KB977377-x86-ENU-paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2003 för datorer med Itanium

Hämta Hämta WindowsServer2003-KB977377-ia64-ENU -paketet nu.

Uppdatering för Windows Server 2003 x64

Hämta Hämta WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU-paketet nu.

Uppdatering för Windows XP x64

Hämta Hämta WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU-paketet nu.

Uppdatering för Windows XP

Hämta Hämta WindowsXP-KB977377-x86-ENU-paketet nu.

Uppdatering för Windows 2000

Hämta Hämta Windows2000-KB977377-x86-ENU-paketet nu.

Utgivningsdatum: 9 februari 2010

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows 2000

För alla utgåvor av Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll5.1.2195.7371147,72830-Jan-201002:50x86

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201015:05x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201014:41x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201015:00x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201014:46x86SP3SP3QFE

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657259,07201-Feb-201021:55x64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:55x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587265,21601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657260,09601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201007:20x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815-Jun-200917:07x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587146,94411-Sep-200911:03x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201007:54x86SP2SP2QFE

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657473,08801-Feb-201021:52IA-64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:52x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04801-Feb-201021:49IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587396,80001-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657475,13601-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:

  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997343,55208-Jan-201020:01x64
Schannel.dll6.0.6000.21198344,06408-Jan-201019:51x64
Schannel.dll6.0.6001.18399339,45608-Jan-201019:56x64
Schannel.dll6.0.6001.22600339,96808-Jan-201019:40x64
Schannel.dll6.0.6002.18181338,94408-Jan-201019:10x64
Schannel.dll6.0.6002.22306339,45608-Jan-201018:59x64
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18399788,99208-Jan-201019:36IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22600790,52808-Jan-201019:12IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18181788,99208-Jan-201019:38IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22306790,52808-Jan-201018:46IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,842
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,680
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,841
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,305
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,234
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,839
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,294
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,341
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,170
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,697
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_21afb2946fc5f90af75abef9a7696f30_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_cd0821040722104e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_22ee6d0b86064bd4d4bb107a31c31c38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_64f92a7e54c5e42c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2aaff80ad30df9d84501b772cbbc1724_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_652d3964efdfbac3.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b04c404f9c46450339ba261a27d877f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_98097d586ad948ed.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_40e76e5513be7e8ea4c3d0909deff69d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5140e460391155cf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ea9ca7cc46c6c1a7a2a781471970bd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8c3809ff608a6a3d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6dc1e7bfb4a35cd0b25583ae3f124cdf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_eb9c986c3b7b3238.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b6c286e17e699c14ca53dbec1051b94e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ebf4bcb2f3406616.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_bf992a6e8c967f8128b9500995a43493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d4f204113e5f75a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_cecd5a84404e57bead370c313c37d161_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1e67a872fb65e36b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_d624e7f5df0f2581c5c90c1801401e69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_ae26db5ede44829e.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_db479d294b1b6e929075fa610bbb5d27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_cf53b9c0983bc8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_18eb4a76e9e935e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_1975bfae03062243.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad389b0e70df97f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb576f9ffeab40f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbccb1ae4336521.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da1ea9dfd0ba13d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_1fd5c4d4585eea1f.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_20603a0b717bd682.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21be040e5583adbe.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_229ff1576e60684e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a7457852a91960.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248c64fb6b81557c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameAmd64_22ae6cdb787964ee4f041f3a7473bd82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_2b328e170c75bd64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28f9f1d797a8483e18bc3272a35c4ce9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_4c043693a3647b31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d7ef27f40e21b95ee18b71ed9126f84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_92bce59f247f2d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_379018ec187ef12fe77a1aae6aa0fbce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_2fb28874c269cade.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4158a26449c034e4217c90dd0586ef1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_db48b8121cc4e5b0.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_501e54a52da9404a50b1a2c8e57c9847_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5e1f868d6520372c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5561a1a063eb1fa9195000fa6e155d3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_18508361dac5eb2f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_560c12a949bb0f2e3f0d3b5e7eb464e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_d63b3d2b80d7eb92.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58d373785dfd33ec935de5b0ce5e200a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_48db1a3c2e625244.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c87ba082801e73d5bb0cf3fe31ab43c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8802db818f0432c2.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_752de790ceef865623319d26aae6af3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_27ec97be48d507b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94c5baef4a88611232d645341795a4fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_624918fb8e592ecb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9f13b6417f38581ca24eafb61b41ddf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_8e932a037747f1b3.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb79c7fc33a2b1e22ed95e76bc33fdaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_be031972d3ce7049.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e0f3e8b432dcdc91043aa918f214e7e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_a55a2b54fd9abcb8.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_edca1e1fd70a84e277ae01dddd65150b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_67e8a9132fffaaf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7509e5faa246a716.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_75945b31bb639379.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_76f225349f6b6ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_77d4127db8482545.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_78db669e9c90d657.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_79c08621b5691273.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7bf4605810bc5b55.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_7c7ed58f29d947b8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_7ddc9f920de11ef4.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_7ebe8cdb26bdd984.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_7fc5e0fc0b068a96.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_80ab007f23dec6b2.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,429
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,314
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,764
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,639
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,313
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,321
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,592
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,816
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,851
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,312
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,359
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,143
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,186
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,737
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_86490aaa451d1d50.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_86d37fe15e3a09b3.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameIa64_3c3cbce168fe706a696299718959180d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_d597a6e6d1d37e97.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4063fb7214e41c9ef3cafbcc667e9938_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_e7a0283e150a29d8.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5ed9e191843a564ba82cf4d177be33fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_0066ef12a0ed25e5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7629d5a4255464da8bf4fad5de087d55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_54743c8904f7feeb.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_86642526c96ea97cc66a176d9a109e64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_c87e615506e3f877.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9f7f0b13a141b477c902f8cbaa9d91a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_f09ab7c5ea65e7c1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b06c8f0430a14d2e195e13ac0f6c14ca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_96ca0daa5a7d2a4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b73b29d6ba27c1562749008b51bc7042_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ea597d93b82a8ca4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d91d01c492d60c2d27c55bcbaaea1a54_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d49afd818a6f1d8e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1ce3c495184e2499180ecc5f1a8601a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_244992085d15a756.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad52da6e70c027b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb71aefffe8bd0b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbe6f10e4316e1d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)01:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da38e93fd09aa39.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21bfa8045581b6ba.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_22a1954d6e5e714a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a8e96e52a7225c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)02:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248e08f16b7f5e78.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7600.16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498345,60007-Jan-201009:50x64
Schannel.dll6.1.7600.20611345,60007-Jan-201009:44x64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498635,39207-Jan-201008:28IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20611635,39207-Jan-201008:25IA-64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,529
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_895537e71d7cf21cb7aafbbdf9f95b8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_50807ca73a2a7986.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_aca271b94f78a321448abb9b50e25469_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_28500e2f14212c67.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_b82b1d0c948bb408c58872715b6c534d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_029230eae8cc9105.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc739baa0369d6c15638fdaa61a35179_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_0169fe2d46906672.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afa59ac48261d10.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd375b761092918.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e4d409b69bd14f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bdf014cf7edd57.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameAmd64_032442c7d6dc6d7dfdd5794f464c4732_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_4267cc94815f26a4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bc8d37768e1cfaf0c3665c47fb68b7f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_aefd8d28ef933d84.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b5f7780cb803fdc30d035aed2ebfd65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_d6c2b05518d1852d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1bb3acb670acea8d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8e921ba8550d7cc167aa2bebc183535_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_d7a407feb0fde7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_8f8d7f2f974524ff.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7718f53000838e46.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_77f2113b19669a4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7e036f8d6ef94285.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_7edc8b9887dc4e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,219
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,023
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,918
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,544
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

File nameIa64_145fc7cbac50555284374504472d8a7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_5d49f3265d6a8abf.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2a44db7f7f15342b00196fec8defab5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7de9b3e5c70cfc1f.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d81477442a0f0d59fadd82ac16ad95d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_10a69e8c5cdfa4a3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afc8a0d8ca43630b7e1207603f4412f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_41a6cc315467d0e8.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_bf96b528b84d8253.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_337087a1dee5bcc5.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afbfda24824260c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd519ad61073214.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e677ffb699da4b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bf940acf7ce653.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,689
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,536
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,195
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
Egenskaper

Artikel-id: 977377 – senaste granskning 3 okt. 2011 – revision: 1

Feedback