Ikonen "Ansluten" visas inte i meddelandefältet när du ansluter till ett fjärrprogram med Webbåtkomst till fjärrskrivbord på en dator med Windows Server 2008 R2

Symptom

När du ansluter till ett fjärrprogram med Webbåtkomst till fjärrskrivbord på en dator med Windows Server 2008 R2 visas inte ikonen Ansluten i meddelandefältet.

Obs! Första gången du kör ett fjärrprogram visas ikonen Ansluten i meddelandefältet.

WebSSO (Web Single Sign On) fungerar inte som förväntat, utan orsakar en "dubbel markör" för autentiseringsuppgifter i program som startas via RemoteApps som publicerats med Remote Desktop Web Access i Windows Server 2008 R2.

Orsak

Det här problemet uppstår när det finns flera cookies som inte löpt ut på klientdatorn.

Workaround

Undvik problemet genom att ta bort dessa cookies.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs!
  • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Ta bort cookies så här i Windows Internet Explorer 8:
  1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Nätverks- och Internet-inställningar och Internet-alternativ.
  2. Klicka på Ta bort på fliken Allmänt.
  3. Om du bara vill ta bort cookies markerar du kryssrutan Cookies genom att klicka på den, och avmarkerar sedan alla andra kryssrutor.
  4. Klicka på Ta bort.

Om du inte vill ta bort alla cookies kan du ändra skriptfilen C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js på Remote Desktop Web Access-servern.

Ändra skriptfilen C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js så här:

1. Logga in på Remote Desktop Web Access-servern som medlem i den lokala Administratörer-gruppen.
2. Bläddra till följande jscript-fil, högerklicka på den och välj Redigera.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. Hitta implementationen av följande funktion i jscript-filen.
function getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Ändra koderna i jscript-fil till följande:


Befintlig kod i filen Renderscripts.js:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Ändra ovanstående avsnitt i filen Renderscripts.js till följande:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Lägg till funktionen trim som en metod för
//prototypobjektet i String-konstruktorn.
String.prototype.trim = function()
{
// Använd ett reguljärt uttryck för att ersätta inledande och avslutande
// blanksteg med tom sträng
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Slut på den nya funktionen

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Anropar den nya funktionen
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Löste det här problemet?

  • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
  • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Mer Information

Det här problemet kan uppstå i följande situationer:
  • Webbåtkomst till fjärrskrivbord är en underdomän som har en överordnad domän.
  • Den överordnade domänen, eller någon annan underdomän, skriver en cookie med domänen angiven till den överordnade domännivån. Detta gör att cookien delas mellan alla underdomäner.
Om Remote Desktop Web Access anges som den överordnade domännivån visas anslutningsikonen i meddelandefältet. Dessutom fungerar funktionen för enkel inloggning (single sign on, SSO), fjärrprogrammet och Anslutning till fjärrskrivbord som förväntat när du ansluter till fjärrprogrammet.


Detta kan även uppträda när det finns ytterligare cookie-information i den cookie som skickas tillbaka till klienten från webbservern.Egenskaper

Artikel-id: 977507 – senaste granskning 21 okt. 2011 – revision: 1

Feedback