MS10-031: Säkerhetsproblem i Microsoft Visual Basic for Applications möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-031. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Kända problem och ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

Om du vill veta mer om den här säkerhetsuppdateringen och om kända problem med vissa utgåvor av det här programmet, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

976380 MS10-031: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office XP: 11 maj 2010

976382 MS10-031: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 11 maj 2010

976321 MS10-031: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007: 11 maj 2010

974945 MS10-031: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Basic för Applications runtime: 11 maj 2010

Vanliga frågor

F: Den här säkerhetsuppdateringen gäller bara programvara från Microsoft. Hur tar jag reda på om program från en annan leverantör har distribuerat en berörd version av Visual Basic for Applications runtime (VBE6.DLL) på min dator?S: Program från andra leverantörer som har stöd för VBA kan distribuera VBE6.DLL på en plats som inte uppdateras av den här säkerhetsuppdateringen. Om ett program från en annan leverantör har installerat ett eget exemplar av VBE6.DLL på datorn som skydd mot de säkerhetsproblem som beskrivs i den här bulletinen, bör du kontakta ansvarig utvecklare eller leverantör direkt för support för programmet från annan leverantör.Du kan visa en lista över alla exemplar av vbe6.dll-filen på hårddisken genom att skriva följande kommandon i en upphöjd kommandotolk och trycka på RETUR efter varje kommando:
cd \
dir /a /s vbe6.dll >>c:\vbe6list.txt
Obs! Om det finns flera partitioner på datorn måste du köra kommandona för varje partition.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter följande säkerhetsuppdateringar:
921645 MS06-047: Säkerhetsproblem i Microsoft Visual Basic for Applications möjliggör fjärrkörning av kod

947108 MS08-013: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod

Egenskaper

Artikel-id: 978213 – senaste granskning 28 maj 2010 – revision: 1

Feedback