MS10-029: En säkerhetslucka i Windows ISATAP-komponenten kan möjliggöra förfalskning

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-029. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Beskrivning av funktionsändringarna i säkerhetsbulletinen

Säkerhetsuppdateringen inför två funktioner i ISATAP (IPv6 Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol):

 • Lista över möjliga routrar (PRL): Listan gör det möjligt för ISATAP-klienter att utföra källadresskontroll på inkommande ISATAP-paket. Listan över möjliga routrar beskrivs i Internet-standarden RFC 5214. När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen sker ytterligare implementering utifrån informationen i listan. På så vis skyddas kunderna mot den säkerhetslucka som beskrivs i säkerhetsbulletin MS10-029.
 • Oåtkomlighetskontroll (NUD): Oåtkomlighetskontroll används av ISATAP-routrar för att kontrollera om en granne är åtkomlig eller inte. Oåtkomlighetskontroll beskrivs i Internet-standarden RFC 4861. På grund av höga kompatibilitetskrav inaktiveras oåtkomlighetskontrollfunktionen när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen. Funktionen för oåtkomlighetskontroll måste därför konfigureras manuellt.

Hur fungerar listan över möjliga routrar (PRL)?

Listan över möjliga routrar är en funktion som innehåller lista för alla ISATAP-klienter över deras ISATAP-routrar. Adresserna erhålls från DNS-upplösning på ISATAP-routern. När du har installerat den här uppdateringen utför Windows ytterligare verifiering med hjälp av informationen i listan över möjliga routrar.

När ett paket tas emot bearbetas det endast om något av följande villkor är uppfyllt:

 • IPv4-källadressen matchar de sista 32-bitarna i IPv6-källadressen.
 • IPv4-källadressen matchar en adress i listan över möjliga routrar. Det betyder att paketet har anslutits via tunnel av klientens ISATAP-router.
Tänk dig exempelvis följande situation:

VärdIPv4-adressIPv6-adress
A1.1.1.13ffe::5efe:1.1.1.1
B2.2.2.22ffe::5efe:2.2.2.2
I det här scenariot skickar värd A ett ISATAP-paket via tunnel till värd B med IPv4-källadressen 1.1.1.1. Det finns en förfalskad IPv6-källadress i det tunnelanslutna paketet, exempelvis 2ffe::5efe:3.3.3.3. Utan listan över möjliga routrar skulle värd B svara på 3.3.3.3 i stället för 1.1.1.1.


Men eftersom listan över möjliga routrar används, upptäcks förfalskningsförsöket och paketet bearbetas inte.

Hur fungerar funktionen för oåtkomlighetskontroll (NUD)?

Oåtkomlighetskontroll är en ny funktion som distribueras med den här uppdateringen på ISATAP-routrar. Oåtkomlighetskontrollen verifierar huruvida det finns åtkomliga grannar innan ett paket vidarebefordras. På det sättet säkerställs att nätverket används på rätt sätt , och särskilda typer av dirigeringsloopar kan förhindras.


Innan ett paket vidarebefordras efter att den här funktionen har aktiverats, skickar routern en granninbjudan (NS) till ISATAP-målnoden. Noden tar emot inbjudan och om den inte har den aktuella IPv6-adressen svarar den inte på inbjudan och ignorerar paketet. Om adressen är tilldelad den mottagande ISATAP-noden svarar ISATAP-noden med en grannannonsering (NA). När grannannonseringen har tagits emot vidarebefordrar den ursprungliga noden paketet.

Hur distribuerar jag oåtkomlighetskontroll i nätverket?

Kunder bör vara försiktiga när de distribuerar oåtkomlighetskontroll. Om inte alla ISATAP-noder i nätverket har stöd för oåtkomlighetskontroll kan aktivering av oåtkomlighetskontrollfunktionen skapa konnektivitetsproblem. En ISATAP-router som skickar en granninbjudan till en enhet som inte har stöd för oåtkomlighetskontroll, får inget svar. ISATAP-routern tror då att routern är otillgänglig.Windows 7- och Windows Server 2008 R2-baserade datorer har stöd för oåtkomlighetskontroll. Funktionen måste dock aktiveras manuellt.


På Windows XP-, Windows Server 2003-, Windows Vista- och Windows Server 2008-baserade system måste du installera säkerhetsuppdatering 978338 och därefter manuellt aktivera oåtkomlighetskontrollen.

Vi rekommenderar att du kontrollerar alla tredjepartsleverantörer av ISATAP-aktiverade routrar för att ta reda på deras enhet implementerar oåtkomlighetskontroll och har stöd för bearbetning av granninbjudan- och grannannonseringspaket.

Hur aktiverar jag oåtkomlighetskontroll?

Aktivera oåtkomlighetskontroll i Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Så här aktiverar du oåtkomlighetskontroll:

 1. Skriv följande kommando vid en kommandotolk och tryck sedan på RETUR:

  netsh int ipv6 set interface ISATAP gränssnittsnamn nud=enabled
 2. Starta om datorn.
Så här inaktiverar du oåtkomlighetskontroll:

 1. Skriv följande kommando vid en kommandotolk och tryck sedan på RETUR:

  netsh int ipv6 set interface ISATAP gränssnittsnamn nud=di store=persistent
 2. Starta om datorn.
Aktivera oåtkomlighetskontroll i Windows XP och Windows Server 2003

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP
Aktivera oåtkomlighetskontroll genom att lägga till ett DWORD-värde med namnet NUDEnabledOnISATAP och värdet 1 i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\GlobalParams


Du kan ångra korrigeringsfilen genom att ändra DWORD-posten för NUDEnabledOnISATAP till värdet 0 (noll).Så här lägger du till registervärdena:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv GlobalParams som namn på nyckel och tryck på RETUR.
 5. Dubbelklicka på nyckeln GlobalParams så att den öppnas.
 6. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 7. Skriv NUDEnabledOnISATAP som DWORD-namn och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på NUDEnabledOnISATAP och klicka sedan på Ändra.
 9. Aktivera oåtkomlighetskontroll genom att skriva 1 i rutan Data och klicka på OK.  Obs! Du inaktiverar oåtkomlighetskontroll genom att skriva 0 (noll) och sedan klicka på OK.
 10. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.3667100,86412-Feb-201004:47x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3667226,88011-Feb-201012:01x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.3667100,86412-Feb-201004:36x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3667226,88011-Feb-201011:08x86SP2SP2QFE
6to4svc.dll5.1.2600.5935100,86412-Feb-201004:33x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5935226,88011-Feb-201012:02x86SP3SP3GDR
6to4svc.dll5.1.2600.5935100,86412-Feb-201004:27x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5935226,88011-Feb-201011:36x86SP3SP3QFE

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.4662124,92812-Feb-201017:29x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662394,11212-Feb-201017:29x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459044,03212-Feb-201017:29x64SP2SP2GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:29x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:29x86SP2SP2GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.4662124,92812-Feb-201017:25x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03212-Feb-201017:25x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459044,03212-Feb-201017:25x64SP2SP2QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201004:36x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662247,36010-Feb-201012:48Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459043,52016-Sep-200912:16x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201004:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010-Feb-201015:51Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459043,52016-Sep-200912:16x86SP2SP2QFE

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.4662363,52012-Feb-201017:28IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662798,97612-Feb-201017:28Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459042,49612-Feb-201017:28IA-64SP2SP2GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:28x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:28x86SP2SP2GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.4662363,52012-Feb-201017:25IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68812-Feb-201017:25Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459042,49612-Feb-201017:25IA-64SP2SP2QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.0.6000.17021179,71218-Feb-201014:19x86
Tunmp.sys6.0.6000.1702115,36018-Feb-201012:04x86
Tunnel.sys6.0.6000.1702125,08818-Feb-201012:04x86
Iphlpsvc.dll6.0.6000.21226179,71218-Feb-201013:57x86
Tunmp.sys6.0.6000.2122615,36018-Feb-201011:50x86
Tunnel.sys6.0.6000.2122625,08818-Feb-201011:50x86
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427190,46418-Feb-201014:11x86
Tunmp.sys6.0.6001.1800015,36019-Jan-200805:55x86
Tunnel.sys6.0.6001.1842725,08818-Feb-201011:52x86
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636201,21618-Feb-201014:00x86
Tunmp.sys6.0.6001.2263615,36018-Feb-201012:00x86
Tunnel.sys6.0.6001.2263625,08818-Feb-201012:00x86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209200,70418-Feb-201013:30x86
Tunmp.sys6.0.6001.1800015,36019-Jan-200805:55x86
Tunnel.sys6.0.6002.1820925,08818-Feb-201011:28x86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341211,45618-Feb-201013:42x86
Tunmp.sys6.0.6002.2234115,36018-Feb-201011:42x86
Tunnel.sys6.0.6002.2234125,08818-Feb-201011:42x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234131,23218-Feb-201011:43x86
Netio.sys6.0.6000.16908213,59214-Aug-200917:16x86
Netio.sys6.0.6000.21226213,89618-Feb-201014:34x86
Netio.sys6.0.6001.22636220,04018-Feb-201017:36x86
Bfe.dll6.0.6000.21226317,44018-Feb-201013:55x86
Fwpkclnt.sys6.0.6000.2122685,50418-Feb-201011:50x86
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226543,23218-Feb-201013:56x86
Ikeext.dll6.0.6000.21226416,76818-Feb-201013:56x86
Wfp.mofNot Applicable81601-Apr-200916:13Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable115,17318-Feb-201011:51Not Applicable
Bfe.dll6.0.6001.22636328,70418-Feb-201013:57x86
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2263698,19218-Feb-201017:36x86
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618-Feb-201013:59x86
Ikeext.dll6.0.6001.22636438,27218-Feb-201013:59x86
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200919:02Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable208,96618-Feb-201012:01Not Applicable
Tcpip.sys6.0.6001.18427898,95218-Feb-201014:49x86
Tcpip.sys6.0.6001.22636902,02418-Feb-201017:36x86
Tcpip.sys6.0.6002.18209904,57618-Feb-201014:07x86
Tcpip.sys6.0.6002.22341910,21618-Feb-201014:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.1702149,15218-Feb-201014:21x86
Netiougc.exe6.0.6000.1702122,01618-Feb-201012:04x86
Tcpip.sys6.0.6000.17021815,10418-Feb-201012:05x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021167,42418-Feb-201014:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.2122649,15218-Feb-201014:00x86
Netiougc.exe6.0.6000.2122622,01618-Feb-201011:51x86
Tcpip.sys6.0.6000.21226818,68818-Feb-201011:51x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226167,42418-Feb-201014:01x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.0.6000.17021199,16818-Feb-201014:29x64
Tunmp.sys6.0.6000.1702118,43218-Feb-201012:23x64
Tunnel.sys6.0.6000.1702129,69618-Feb-201012:24x64
Iphlpsvc.dll6.0.6000.21226199,16818-Feb-201014:34x64
Tunmp.sys6.0.6000.2122618,43218-Feb-201012:26x64
Tunnel.sys6.0.6000.2122629,69618-Feb-201012:26x64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427224,25618-Feb-201014:21x64
Tunmp.sys6.0.6001.1800018,43219-Jan-200806:36x64
Tunnel.sys6.0.6001.1842729,69618-Feb-201012:15x64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636238,08018-Feb-201014:25x64
Tunmp.sys6.0.6001.2263618,43218-Feb-201012:24x64
Tunnel.sys6.0.6001.2263629,69618-Feb-201012:24x64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209225,28018-Feb-201013:49x64
Tunmp.sys6.0.6001.1800018,43219-Jan-200806:36x64
Tunnel.sys6.0.6002.1820929,69618-Feb-201011:59x64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341238,59218-Feb-201013:43x64
Tunmp.sys6.0.6002.2234118,43218-Feb-201012:01x64
Tunnel.sys6.0.6002.2234129,69618-Feb-201012:01x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234140,44818-Feb-201012:02x64
Netio.sys6.0.6000.16908321,11214-Aug-200917:39x64
Netio.sys6.0.6000.21226320,90418-Feb-201015:10x64
Netio.sys6.0.6001.22636342,41618-Feb-201015:04x64
Bfe.dll6.0.6000.21226439,80818-Feb-201014:32x64
Fwpkclnt.sys6.0.6000.21226147,45618-Feb-201012:26x64
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226712,19218-Feb-201014:33x64
Ikeext.dll6.0.6000.21226419,32818-Feb-201014:34x64
Wfp.mofNot Applicable81601-Apr-200916:13Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable115,07318-Feb-201012:26Not Applicable
Bfe.dll6.0.6001.22636458,24018-Feb-201014:23x64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22636165,26418-Feb-201015:03x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636779,77618-Feb-201014:24x64
Ikeext.dll6.0.6001.22636454,65618-Feb-201014:25x64
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200916:13Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable207,86318-Feb-201012:24Not Applicable
Tcpip.sys6.0.6001.184271,420,68818-Feb-201015:01x64
Tcpip.sys6.0.6001.226361,414,03218-Feb-201015:04x64
Tcpip.sys6.0.6002.182091,427,33618-Feb-201014:28x64
Tcpip.sys6.0.6002.223411,423,75218-Feb-201014:22x64
Netiomig.dll6.0.6000.1702159,90418-Feb-201014:31x64
Netiougc.exe6.0.6000.1702125,60018-Feb-201012:24x64
Tcpip.sys6.0.6000.170211,200,64018-Feb-201012:25x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021232,96018-Feb-201014:32x64
Netiomig.dll6.0.6000.2122659,90418-Feb-201014:36x64
Netiougc.exe6.0.6000.2122625,60018-Feb-201012:26x64
Tcpip.sys6.0.6000.212261,198,08018-Feb-201012:27x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226232,96018-Feb-201014:37x64
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226543,23218-Feb-201013:56x86
Wfp.mofNot Applicable81601-Apr-200916:13Not Applicable
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618-Feb-201013:59x86
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200919:02Not Applicable
Netiomig.dll6.0.6000.1702149,15218-Feb-201014:21x86
Netiougc.exe6.0.6000.1702122,01618-Feb-201012:04x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021167,42418-Feb-201014:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.2122649,15218-Feb-201014:00x86
Netiougc.exe6.0.6000.2122622,01618-Feb-201011:51x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226167,42418-Feb-201014:01x86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427407,04018-Feb-201014:08IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.1800042,49619-Jan-200806:50IA-64
Tunnel.sys6.0.6001.1842769,12018-Feb-201012:16IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636427,00818-Feb-201014:59IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.2263642,49618-Feb-201013:17IA-64
Tunnel.sys6.0.6001.2263669,12018-Feb-201013:17IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209408,57618-Feb-201013:14IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.1800042,49619-Jan-200806:50IA-64
Tunnel.sys6.0.6002.1820969,12018-Feb-201011:44IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341428,54418-Feb-201013:27IA-64
Tunmp.sys6.0.6002.2234142,49618-Feb-201011:53IA-64
Tunnel.sys6.0.6002.2234169,12018-Feb-201011:53IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234180,89618-Feb-201011:54IA-64
Netio.sys6.0.6001.22636638,35218-Feb-201015:40IA-64
Bfe.dll6.0.6001.22636781,31218-Feb-201014:57IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22636261,00818-Feb-201015:39IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.226361,122,30418-Feb-201014:59IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22636925,69618-Feb-201014:59IA-64
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200916:14Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable207,76918-Feb-201013:17Not Applicable
Tcpip.sys6.0.6001.184272,940,80818-Feb-201014:49IA-64
Tcpip.sys6.0.6001.226362,941,32818-Feb-201015:40IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.182092,951,55218-Feb-201014:00IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.223412,956,67218-Feb-201014:13IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618-Feb-201013:59x86
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200919:02Not Applicable

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File namePackage_10_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,533
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,232
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,133
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,837
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,491
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,178
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,116
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,905
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,787
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,942
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,797
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,843
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,282
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,845
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,282
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,694
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,173
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,074
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,532
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,231
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,132
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,619
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,652
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,095
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,138
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,127
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_191c408fb7365383c60c8c5860d2bb17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_a1a4581045d010c4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,402
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ed18a6c1bd9940c7b2765548626084b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_f54bcee64a328a0c.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_4468947691a491693c2ba3e06ce34c70_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_71503c99885a9600.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_572cfef8f76b889ac6c00d9b8fcf99af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_3b566e7f1aae4ac4.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b42cb539a2ed039540ef15e09b9e826_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_9711991bece63ab7.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7496b48767a78df4a3378df086652e35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_bb01dd1836eb1ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,045
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_96d3fdf0aa9b9ed3e965de612e5c31d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c823d07a753f9996.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_a95cada2e869d484ed3996eb993afa56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_5ec6c260e376d398.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b0a08a0b969c890e4a25fb32d780c94a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_138d528857289632.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b71be7784c7d3fe2cf342f86c445997f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_546801d698cbe759.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b8cfc3a8724c7a046b55d25e8a746a11_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_0a3a582b280d4642.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_c8cd5062bb00183b108e3e07f3cfef20_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_cefe8114490fbf19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,393
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_c93bfc508b4ee2c44d631633bd8edcc9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_c2787feeb36de2ee.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_cfd9a77b79a6bb58f0630270e4e7814b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_efb4a27eaf74efbe.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8b5be863c24aa91979e93ca380b2c15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_99475da412366362.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_0fe812727f4356a5.manifest
File versionNot Applicable
File size17,110
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_1076b295985c7249.manifest
File versionNot Applicable
File size17,110
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_11d47c987c644985.manifest
File versionNot Applicable
File size19,132
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_12524b13958ae910.manifest
File versionNot Applicable
File size18,383
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_13d290d27978969c.manifest
File versionNot Applicable
File size19,132
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_1428eb9d92bddb72.manifest
File versionNot Applicable
File size18,383
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_88630ed21bd06a58.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_54bd3631b81fb89b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_552f0c98d14f8e02.manifest
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_570aa516ce7e04c9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_cbb80fac468cdeac.manifest
File versionNot Applicable
File size126,920
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_cd93a82a43bb5573.manifest
File versionNot Applicable
File size127,634
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_b30f7c1866701ed5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,254
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b38d4a937f96be60.manifest
File versionNot Applicable
File size6,254
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_b50d905263846bec.manifest
File versionNot Applicable
File size6,400
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b563eb1d7cc9b0c2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,400
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_5f8a957c924295b7.manifest
File versionNot Applicable
File size28,871
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_6019359fab5bb15b.manifest
File versionNot Applicable
File size28,871
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameAmd64_02114e820d036a1213b20655951324e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_61e9115adf1c41ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d26f0e1d5b1378f63e696f582935773_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b62284b18f63e01d.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1802998639d46f90ed07d761205609fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_9349bd828a9f181e.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_19738cf1798a0636ab3a13d4dddcbdf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_0f9cc5aa1c2d4220.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22fa9a2664d09ffa51ce25e97d1d5540_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_c1bb8f428642e22f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b5377d13d6a958554702a25ea63ecaa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_2aefdc6f9edec21b.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_62466105d2231fed125a745c98e8d29b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_b5ce4d5641326826.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e01796dbb62c81cba5230f0f6e65d51_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_335e3ab2ecccd43d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,051
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e5e8690d7ca07f54db2f2294340412d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_0c3196fee37d7b9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,401
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a901f3e433ad8f67377acae85806660_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_738712be9ec61a38.manifest
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ca2cdb7980da7855065557178cdfb8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_5ee86ba36c5343d6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a5230537331cb9b310737ac17704a54c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_291c6aefa993437d.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b3341eb2a700b377540f7f6bf6851248_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_616f22d568a1a9da.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9d455f01ee0498bad3f47576beb3ef6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_ed95901d2164ef7b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9ddb2178c6ffd2056458bedd8dffb13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_58e19a0c8636646a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be4e4d7f92d07f806e8f31aaacb680a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_910664820b0876ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0e4b43c960c07828a5484f5d26d28c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_4efa1dcdbbbb530f.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c2a0926d2159f99fbe9612ee21130b92_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_751f8dc0cfb36f1e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ccfb1e9b50557f82f9808afbcd9b052d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_eb2c815d77fa5246.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dfdc666d3afd6a4e97266e8e93d5a40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d0cb07a50f80f7de.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e674afc39f253473d9c8a8a483763f29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ac98fe52912a94f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,114
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_feee4a3d1a1fb7b7dd6e8131ed6d88a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_3c4ca97952c9dbcd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_6c06adf637a0c7db.manifest
File versionNot Applicable
File size17,162
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_6c954e1950b9e37f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,162
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_6df3181c34c1babb.manifest
File versionNot Applicable
File size19,190
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_6e70e6974de85a46.manifest
File versionNot Applicable
File size18,443
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_6ff12c5631d607d2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,190
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_704787214b1b4ca8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,443
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_e481aa55d42ddb8e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_b0dbd1b5707d29d1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_b14da81c89acff38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b329409a86db75ff.manifest
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_27d6ab2ffeea4fe2.manifest
File versionNot Applicable
File size126,964
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_29b243adfc18c6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size127,680
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_0f2e179c1ecd900b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,276
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_0fabe61737f42f96.manifest
File versionNot Applicable
File size6,276
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_112c2bd61be1dd22.manifest
File versionNot Applicable
File size6,422
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_118286a1352721f8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,422
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_bba931004aa006ed.manifest
File versionNot Applicable
File size28,941
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_bc37d12363b92291.manifest
File versionNot Applicable
File size28,941
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,159
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,766
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,159
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,883
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,732
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,097
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,136
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,199
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,475
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,348
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,271
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,232
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,303
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,760
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,080
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,929
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,260
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,198
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,189
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,100
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,920
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,765
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,629
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,662
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,433
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,377
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,161
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_765b58486c0189d6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_76e9f86b851aa57a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_7847c26e69227cb6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_78c590e982491c41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_7a45d6a86636c9cd.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7a9c31737f7c0ea3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_bb307c07a4ddebcc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_bba2526ebe0dc133.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_bd7deaecbb3c37fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_322b5582334b11dd.manifest
File versionNot Applicable
File size71,115
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3406ee00307988a4.manifest
File versionNot Applicable
File size71,155
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_c5fddb527f00c8e8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,999
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_c68c7b759819e48c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,999
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameIa64_1802998639d46f90ed07d761205609fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_372cc5f4d23fafe4.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_31bb7aac73546ad60ccc2cf59545ee71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_cdd3438bf20d0e78.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5d2628677a34b612f6ef1f0b4f9c9cd2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3386c4132f2541f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c9ca6bb1e334b1d522e1d8d146af18a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_491cdc85bc103186.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_72e19075c573f048283338625f91d492_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_922f67f73ccc85e7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7c2db0eaa9744d31397e86fea2aefdb6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_90b661464116fe90.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81b5f3299f9a1dd6af50b14f4ee6345d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_dd3d04c240d52e4a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_982011f98005185515c98e1b81fdf3fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_46de7cd74eecdf5a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aba1e47fde263164ea2d44ae4b181a89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3fe77e704775f66f.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b90c0c9f42112e56d85066811466af5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_2bcb67d44242a430.manifest
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bd719ab98000636e5477fa273d66d480_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d024efe002b3bb6a.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c0e4b43c960c07828a5484f5d26d28c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_f2dd2640035bead5.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c55dbe69fd807370ab9f7585587471e0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_21d8d716b74ab17f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_11d6208e7c625281.manifest
File versionNot Applicable
File size19,161
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1253ef099588f20c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,413
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_13d434c879769f98.manifest
File versionNot Applicable
File size19,161
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_142a8f9392bbe46e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,413
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_8864b2c81bce7354.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_570c490cce7c0dc5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,912
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_cd954c2043b95e6f.manifest
File versionNot Applicable
File size127,657
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_b311200e666e27d1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,265
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b38eee897f94c75c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,265
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_b50f3448638274e8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,411
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b5658f137cc7b9be.manifest
File versionNot Applicable
File size6,411
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,215
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,292
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,746
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,839
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,933
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,860
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,963
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,839
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_7847c26e69227cb6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_78c590e982491c41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_7a45d6a86636c9cd.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7a9c31737f7c0ea3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_bd7deaecbb3c37fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3406ee00307988a4.manifest
File versionNot Applicable
File size71,155
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
Egenskaper

Artikel-id: 978338 – senaste granskning 19 apr. 2010 – revision: 1

Feedback