Direct3D 9 stöds inte i samband med en Windows-tjänst


Källa: Microsoft Support

SNABB PUBLICERING


SNABB PUBLICERING ARTIKLAR INNEHÅLLER INFORMATION DIREKT FRÅN MICROSOFT SUPPORT-ORGANISATIONEN. INFORMATIONEN HÄRI SKAPAS SOM SVAR TILL NYA ELLER UNIKA ÄMNEN, ELLER ÄR AVSEDDA TILLÄGG ANDRA KNOWLEDGE BASE INFORMATION.

Åtgärd
Du utvecklar ett program för Direct3D 9 och försöker köra programmet inom ramen för en Windows-tjänst.


 

Resultatet
Programmet kan inte återge allt på skärmen.


 

Orsak
Direct3D 9 stöds inte i samband med en Windows-tjänst.  Direct3D 9 stöds endast när den körs på en interaktiva skrivbordet.


 

Lösning
Ett alternativ är att använda Windows avancerade rastrering plattform (WARP):


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd285359.aspx

WARP10 är en hög hastighet, helt ska följa aktuell standard programvara rasterizer.


WARP tillåter snabb rendering i en mängd situationer där maskinvaruimplementeringar är tillgängliga, inklusive:


När körs som en tjänst eller i en servermiljö


När användaren inte har några Direct3D skrivfunktioner
När inget grafikkort installerat
När drivrutinen för video är inte tillgänglig eller inte fungerar korrekt
När ett grafikkort har slut på minne, låser sig eller tar för mycket systemresurser att initiera.Börjar med Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2, Direct3D 11 stöder användning från en Windows-tjänst. Finns i DirectX 11.1 funktioner.

ANSVARSFRISKRIVNING


MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTSAGOR ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM FINNS I DOKUMENT OCH RELATERADE GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS ("MATERIAL") FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. MATERIAL KAN OMFATTA TEKNISKA BRISTER ELLER TYPOGRAFISKA FEL OCH KAN REVIDERAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.


I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG OCH UTESLUTER ALLA REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH VILLKOR OM UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ÄGANDERÄTT, ICKE INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE SKICK ELLER KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, MED HÄNSYN TILL MATERIAL.