Skrivbordsgenvägar försvinner i Windows 7

Sammanfattning

Genvägar som du skapar på skrivbordet kanske saknas i Windows 7-datorer.

Det kan inträffa om felsökaren för Systemunderhåll identifierar genvägen som bruten.
Felsökaren för Systemunderhåll utför underhåll varje vecka på operativsystemet. Felsökaren för Systemunderhåll åtgärdar antingen problem automatiskt eller rapporterar problem via Åtgärdscentret. När det finns fler än fyra brutna genvägar på skrivbordet tar felsökaren för Systemunderhåll automatiskt bort alla brutna genvägar från skrivbordet.
Vad är en bruten länk?
En "bruten" genväg är en genväg till en fil, mapp eller disk som inte alltid är tillgänglig. Till exempel kanske en skrivbordsgenväg till en USB-enhet anses vara bruten om USB-enheten inte är ansluten när felsökaren för Systemunderhåll utför underhåll. Det kan även handla om en nätverksmapp som för tillfället inte är tillgänglig på grund av att nätverket inte är tillgängligt.

Workaround

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Ta bort alla brutna genvägar från skrivbordet, utom 4 stycken

Håll antalet brutna genvägar på skrivbordet till fyra eller färre. Du kan göra detta genom att ta bort alla utom 4 av dina mest använda genvägar på skrivbordet. Om du har mer än 4 genvägar kan du även skapa en mapp på skrivbordet och flytta genvägarna till den mappen. De genvägarna tas inte bort eftersom de inte finns direkt på skrivbordet.

Metod 2: Inaktivera felsökaren för Systemunderhåll

Om du måste ha fler än fyra brutna genvägar på skrivbordet kan du inaktivera felsökaren för Systemunderhåll.Obs! Om du inaktiverar felsökaren för Systemunderhåll inaktiveras även alla underhållsåtgärder som den utför. Därför rekommenderar vi att du använder metod 1.

Inaktivera felsökaren för Systemunderhåll så här:
  1. Klicka på Startstart-knappen och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Under System och säkerhet klickar du på Hitta och åtgärda problem.
    Obs! Om System och säkerhet inte visas måste du ändra visningen av Kontrollpanelen. Om du vill ändra vyn klickar du på nedpilen Visa efter och väljer Kategori. Visa efter finns i det övre högra hörnet av Kontrollpanelen.


  3. Klicka på Ändra inställningar i det vänstra navigeringsfönstret.
  4. Ställ in DatorunderhållAv.
Egenskaper

Artikel-id: 978980 – senaste granskning 7 mars 2014 – revision: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Feedback