Fel: Nätverket har inte en tillräcklig MTU-inställning

Gäller för: Xbox LiveXbox

Symptom


När du kör anslutningstestet för Xbox LIVE visas följande fel:
Nätverket har inte en tillräcklig MTU-inställning. Xbox LIVE kräver en MTU-inställning på minst 1364.


Otillräcklig MTU-inställning

MTU (Maximum Transmission Unit) syftar på den största datastorleken som kan skickas över nätverket. Om MTU-inställningen är lägre än 1364 kan du inte ansluta till Xbox LIVE.

Saker Att Prova


Lös problemet genom att prova dessa lösningar i nedanstående ordning.

Lösning 1: Starta om nätverksmaskinvaran

 1. Stäng av Xbox 360-konsolen och nätverksmaskinvaran (till exempel modem och router).
 2. Vänta 30 sekunder.
 3. Slå på modemet och vänta tills det är online (en minut).
 4. Slå på nästa maskinvaruenhet (till exempel en router) och vänta ytterligare en minut.
 5. Upprepa steg 4 för alla ytterligare nätverksmaskinvaruenheter.
 6. Starta konsolen, gå till My Xbox och välj sedan System Settings.
 7. Välj Network Settings.
 8. Välj WiredNetwork eller namnet på ditt trådlösa nätverk, om du uppmanas att göra det.
 9. Välj Test Xbox LIVE Connection.

Om samma MTU-fel visas ska du prova nästa lösning.

Lösning 2 (endast trådlöst): Förbättra den trådlösa signalen

Om du ansluter till Xbox LIVE med en trådlös anslutning kan MTU-felet bero på en svag trådlös signal.

Kontrollera den trådlösa signalstyrkan för att se om den behöver förbättras. Gör så här:
 1. Gå till My Xbox, och välj sedan System Settings på Xbox 360-konsolen.
 2. Välj Network Settings.
 3. Välj WiredNetwork eller namnet på ditt trådlösa nätverk om du uppmanas att göra det.
 4. Välj Test Xbox LIVE Connection.

Om den trådlösa signalstyrkan är en eller två staplar ska du försöka förbättra signalstyrkan.

Trådlös signalstyrka med en eller två staplar

Följ dessa tips för att förbättra den trådlösa signalstyrkan:
 • Flytta routern eller gatewayen från golvet, väggar och andra metallföremål (till exempel arkivskåp i metall).
 • Minimera hinder längs en rak linje mellan Xbox 360-konsolen och den trådlösa routern eller gatewayen.
 • Minska avståndet mellan konsolen och den trådlösa routern eller gatewayen. I bästa fall placeras nätverksmaskinvaran nära mitten av hushållet.
 • Flytta antennen på din trådlösa Xbox 360-nätverksadapter (endast extern adapter).
 • Stäng av trådlösa enheter. Om routern använder bandet 2,4 gigahertz (GHz) kan du prova att stänga av trådlösa enheter, till exempel sladdlösa telefoner med 2,4 GHz och Bluetooth-enheter.
 • Prova att byta trådlös kanal. Trådlösa routrar och gatewayer kan sända på olika kanaler och en kanal kan fungera bättre än en annan. Mer information om att byta trådlös kanal finns i maskinvarudokumentationen.
 • Lägg till en trådlös repeater för att utöka det trådlösa nätverkets räckvidd. Du kan förstärka signalstyrkan genom att placera en trådlös repeater halvvägs mellan routern och konsolen.
 • Byt band för trådlös signal. Om du har en router med dubbla band och en extern trådlös adapter kan du prova att byta till ett trådlöst protokoll på routern som sänder på bandet 5 GHz (trådlöst protokoll A eller N). Mer information om att byta trådlöst protokoll finns i maskinvarudokumentationen.
 • Lägg till en trådlös N-nätverksadapter för Xbox 360 (Xbox 360 S-konsol). Om den trådlösa routern inte är i närheten av konsolen kan en trådlös N-nätverksadapter för Xbox 360 förbättra signalstyrkan. När du ansluter en trådlös nätverksadapter till en Xbox 360 S-konsol använder konsolen automatiskt den trådlösa adaptern istället för den interna trådlösa funktionen. Information om hur du ansluter en trådlös Xbox 360-nätverksadapter finns i följande artikel:
  907330 Så här ansluter du en trådlös Xbox 360-nätverksadapter
Om samma MTU-fel visas ska du prova nästa lösning.

Lösning 3: Förenkla konfigurationen

Routern eller gatewayen kanske inte kan dela en Internetanslutning. Prova om så är fallet genom att förenkla konfigurationen.
 1. Gör något av följande:
  • Om du har en anslutning via en kabel: Koppla tillfälligt bort allt från routern, förutom kabeln till modemet och kabeln till Xbox 360-konsolen.
  • Om du har en trådlös anslutning: Stäng tillfälligt av allt som är anslutet till det trådlösa nätverket förutom Xbox 360-konsolen.
 2. Testa Xbox LIVE-anslutningen:
  1. På konsolen går du till My Xbox och väljer System Settings.
  2. Välj Network Settings.
  3. Välj WiredNetwork eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du uppmanas att göra det).
  4. Välj Test Xbox LIVE Connection.

Om ett MTU-fel inte visas när du förenklat konfigurationen kanske routern inte kan hantera flera anslutningar. Försök att åtgärda problemet genom att prova nästa lösning.

Lösning 4: Kontrollera MTU-inställningen

Xbox LIVE kräver en MTU-inställning på minst 1364. Kontrollera att routerns eller gatewayens MTU-inställning är 1364 eller högre. Gör det genom att logga in på routern eller gatewayen och kontrollera sedan MTU-inställningen. Information om hur du gör det finns i dokumentationen som medföljde routern eller gatewayen.

Om du ändrar MTU-inställningen för nätverksmaskinvaran ska du starta om nätverksmaskinvaran och sedan prova Xbox LIVE-anslutningen igen.

Om MTU-inställningen på routern eller gatewayen är 1364 eller högre ska du prova nästa lösning.

Lösning 5: Öppna nätverksportar

Din Xbox 360-konsol använder nätverksportar för att kommunicera med Xbox LIVE-servrarna. Om du försöker ansluta till Xbox LIVE från ett rum i en studentkorridor, ett hotellrum eller från en arbetsplats ska du be nätverksadministratören att öppna följande portar:
 • Port 88 (UDP)
 • Port 3074 (UDP och TCP)
 • Port 53 (UDP och TCP)
 • Port 80 (TCP)

Om samma MTU-fel visas ska du prova nästa lösning.

Lösning 6: Prova en modemanslutning

Prova att ansluta Xbox 360-konsolen direkt till modemet istället för via en router eller gateway. Gör så här:
 1. Anslut nätverkskabeln på baksidan av konsolen och till modemet.
 2. Testa Xbox LIVE-anslutningen:
  1. På konsolen går du till My Xbox och väljer System Settings.
  2. Välj Network Settings.
  3. Välj WiredNetwork eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du uppmanas att göra det).
  4. Välj Test Xbox LIVE Connection.

I det här steget fastställer du problemets orsak, men det är ingen permanent lösning.

Om du kan ansluta till Xbox LIVE när du använder en modemanslutning kan router- eller gateway-konfigurationen vara felaktig. Kontakta router- eller gateway-tillverkaren för hjälp med att felsöka problemet.

Om du inte kan ansluta till Xbox LIVE när du använder en modemanslutning ska du kontakta din Internetleverantör för att felsöka problemet.

Lösning 7: Kontrollera att maskinvaran är kompatibel

Routrar, gatewayer och bryggor som har logotypen Works with Windows Vista, Certified for Windows Vista eller Compatible with Windows 7 har testats och är kompatibla med Xbox LIVE.