Beskrivning av uppdatering för Silverlight: 19 januari 2010

Gäller för: SilverlightSilverlight

Introduktion


Microsoft Silverlight är ett plattforms miljöer plugin-program som levererar nästa generations Microsoft .NET – baserade medieupplevelser och RIA interaktiva program för webben. Den här artikeln beskrivs en uppdatering för Silverlight. Uppdateringen gavs ut den 19 januari 2010.

Sammanfattning


Det finns en uppdatering för Microsoft Silverlight. Den här uppdateringen innehåller en ny version, som är en uppgradering till tidigare versioner av Silverlight. Den här uppdateringen ingår i aktuella Silverlight-installationsprogram. Om din dator inte har Silverlight installerat erbjuds du installer av Microsoft Update eller genom Windows Server Update Services (WSUS).

Den här uppdateringen fungerar, förbättringar av prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Denna uppdatering är bakåtkompatibel med webbprogram som har skapats med tidigare versioner av Silverlight.

Mer Information


Problem som åtgärdas genom uppdateringen

Problem 1

Du kan skapa ett program med Silverlight 3 som använder funktionen hardware acceleration i grafikprocessorenhet (GPU). Om fel uppstår i GPU-drivrutiner när du kör programmet Silverlight 3 kan inte 3 Silverlight-program korrekt visa innehållet. Det här problemet uppstår eftersom Silverlight 3 felaktigt hantera fel som uppstår i GPU-drivrutiner. PROGRAMFEL #: 75318 (Silverlight)

Problem 2

CPU-användningen är hög när du använder funktionen Zooma djup i Silverlight 3. Det här problemet uppstår när funktionen Zooma djup inte kan läsa in eller avkoda en bricka. Problemet kvarstår även om du minimerar programmet Silverlight 3 kör webbläsaren. PROGRAMFEL #: 77577 (Silverlight)

Problem 3

Programmet kraschar när du försöker hämta information i ett Silverlight-program.

Installationsinformation

Den här uppdateringen kan hämtas från följande källor.

Webbplatsen för Microsoft Silverlight

Installationsprogrammet för Silverlight innehåller alla tidigare uppdateringar för denna uppdatering. Om du vill installera den senaste versionen av Silverlight finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Update

Den här uppdateringen är också tillgänglig för användare av Microsoft Update. Om du har en tidigare version av Silverlight erbjuds uppdateringen som "Uppdatering för Microsoft Silverlight (KB 979202)."

WSUS

Den här uppdateringen finns på Microsoft Update via Microsoft WSUS Windows Server Update Services ().

Om en dator har en tidigare version av Microsoft Silverlight, erbjuds uppdateringen som "Uppdatering för Microsoft Silverlight (KB 979202)."

Om en dator inte har Silverlight installerat erbjuds den här uppdateringen efter senaste installationsprogrammet för Silverlight som "Uppdatering för Microsoft Silverlight (KB 979202)."

Silverlight 3 innehåller en automatisk uppdateringsfunktion. Som standard inaktiveras denna mekanism i WSUS-paketet. Framtida uppdateringar kommer att ges via WSUS-uppdateringar.

Referenser


Mer information om Silverlight finns på följande Microsoft-webbplatser:

BEHÖVER DU FORTFARANDE HJÄLP?


Om denna artikel inte besvarar din fråga klickar du på knappen utgör din fråga för andra gruppmedlemmar i Microsoft Community:
Klicka på följande länkar om du vill visa hjälpavsnitten i Microsoft Community-forumet om du vill se svar på frågor: