Ett körningsfel inträffar och sedan Office Excel 2007 kraschar när du programmässigt ut eller skriva förhandsgranskar en fil i Microsoft Office Excel 2007

Gäller för: Office 2007

Symptom


Tänk dig följande situation:
 • Du har en dator som kör Microsoft Office Excel 2007.
 • Du kan ange värdet på egenskapen ScreenUpdating till False för att inaktivera skärmuppdatering.
 • Du programmässigt ut eller skriva Förhandsgranska en fil.
I det här fallet antingen ett körningsfel inträffar eller ett körningsfel inträffar och sedan kraschar Office Excel 2007.

Lösning


Om du vill åtgärda det här problemet gäller snabbkorrigeringspaketet från KB-artikel 978399 och aktivera det här snabbkorrigeringspaketet. Gör så här:
 1. Installerar snabbkorrigeringspaketet från KB-artikel 978399. Mer information om snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  978399 Beskrivning av snabbkorrigeringen Office Excel 2007-paketet (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 23 februari 2010
 2. Aktivera snabbkorrigeringspaketet. Om du vill att vi ska aktivera snabbkorrigeringspaketet för dig, går du till avsnittet ”Lös det åt mig”. Om du vill lösa problemet själv går du till avsnittet ”Jag löser det själv”.

  Lös det åt mig

  Klicka på knappen eller länken Åtgärda om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it -guiden.
  Kommentarer
  • Den här guiden är kanske enbart på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Åtgärda-lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
  Gå sedan till den ”Löste detta problemet?” avsnitt.

  Jag löser det själv

  Gör så här:
  1. Klicka på Starti Windows Vista,the Start button , Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR. User Account Control permission Om du ombeds ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Om du uppmanas att bekräfta ger bekräftelsen. I Windows XP klickar du på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options\
  3. Peka på NyttRedigera-menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Skriv ResetWnxCurInPrintoch tryck sedan på RETUR.
  5. Högerklicka på ResetWnxCurInPrintoch klicka sedan på Ändra.
  6. Skriv 1i rutan data och klicka på OK.
  7. Avsluta Registereditorn.

Löste detta problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Vi vill gärna ha dina synpunkter. Ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen, lämna en kommentar på bloggen ”Lös det åt mig” eller skicka oss ett e- postmeddelande.