Microsoft-säkerhetsmeddelande: Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför rättighetsökning

INLEDNING

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet, som innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information, finns på följande Microsoft-webbplats:

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Lös det här problemet under rubriken Aktivera den här lösningen. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.


Om du vill ångra lösningen och återställa originalinställningarna klickar du på länken Lös det här problemet under rubriken Inaktivera den här lösningen. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Aktivera den här lösningenInaktivera den här lösningen
Obs!
  • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

  • Lösningen kontrollerar om det körs ett program som använder NTVDM.exe. I så fall får du ett meddelande om att du bör stänga programmet innan du går vidare.
  • Lösningen kontrollerar inte om GPedit.msc (redigeraren för lokalt grupprincipobjekt) körs. Om GPedit.msc körs får du inget meddelande om att du bör stänga GPedit.msc innan du går vidare. Om du kör lösningen samtidigt som GPedit.msc körs kan du få följande problem:


    • Användargränssnittet i GPedit.msc visar inte de ändringar som görs via lösningen i DTVDM-inställningarna förrän du stänger och sedan startar om GPedit.msc.
    • Om du kör lösningen medan GPedit.msc-användargränssnittet körs, och sedan gör ytterligare ändringar i GPedit.msc utan att starta om GPedit.msc, kan de nya ändringarna åsidosätta ändringarna som gjorts med lösningen. Det kan leda till att ändringarna som utförts via lösningen inte tillämpas.


    Du kan undvika problemet genom att stänga GPedit.msc innan du kör lösningen.
Obs! Du kan använda kommandot gpupdate /force i lösningen för att säkerställa att registret uppdateras. På vissa datorer kan det kommandot orsaka att lösningen tar längre tid att genomföra.


Egenskaper

Artikel-id: 979682 – senaste granskning 13 maj 2011 – revision: 1

Feedback