Microsoft-säkerhetsmeddelande: Säkerhetsproblem i Internet Explorer möjliggör utlämnande av information


Introduktion


Microsoft har publicerat en Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information. Om du vill visa Säkerhetsmeddelandet finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittetLös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv finns i avsnittet lösning i säkerhetsmeddelandet.

Lös det åt mig


Den här Fixit-lösningen som beskrivs i det här avsnittet är inte avsedd att ersätta någon säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vi erbjuder dock denna Fixit lösning som en lösning alternativ för vissa scenarier. Mer information om den här lösningen finns på följande Microsoft Security Advisory-webbsida:Rekommendationen innehåller mer information om problemet, bland annat följande:
  • Scenarier där du kan använda eller inaktivera lösningen.
  • Hur du manuellt tillämpa lösningen.
Om du vill se den här informationen letar du efter rubriken allmän information och expanderar sedan avsnittet föreslagna åtgärder och expanderar sedan avsnittet lösning. Om du vill använda den här lösningen automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet under rubriken aktivera Låsning av nätverksprotokoll. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden. Detta gäller lösningen "Aktivera låsning av nätverksprotokoll" som anges i CVE-2010-0255. Om du vill ångra korrigeringen och återställa de ursprungliga inställningarna automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet under rubriken inaktivera låsning av nätverksprotokoll. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden. Detta tar bort lösningen "Aktivera låsning av nätverksprotokoll" som anges i CVE-2010-0255. Microsoft har testat följande lösningar. Även om dessa lösningar inte korrigerar det underliggande säkerhetsproblemet, hjälper de till att blockera kända angrepps vektorer. Mer information om lösningarna finns i säkerhetsmeddelandet.
Aktivera låsning av nätverksprotokollInaktivera låsning av nätverksprotokoll
Kommentarer
  • Den här korrigeringsfilen kan användas med versioner av Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds.
  • Den här guiden är kanske enbart på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte befinner dig på datorn där problemet finns kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på datorn där problemet finns.
Mer information om låsningsfunktionen för Internet Explorer-nätverksprotokoll finns på följande Microsoft-webbsida: