Felmeddelande vid synkronisering av Windows Mobile Device Center med 64-bitars Outlook 2010 eller Klicka och kör-installation av Outlook 2010: "Det finns ingen standardklient för e-post eller meddelandebegäran kan ej utföras me...

Symptom

När du försöker synkronisera Windows Mobile Device Center med 64-bitars Microsoft Outlook 2010 eller en Klicka och kör-installation av Outlook 2010, visas följande felmeddelande:

Antingen finns det ingen standardklient för e-post eller också går det inte att utföra meddelandebegäran med den aktuella e-postklienten. Kör Microsoft Outlook och ange det som standardklient för e-post.
Windows Mobile Device Center synkroniseras utan problem med 32-bitars Outlook 2010 som använder en MSI-standardinstallation.

Mer Information

Det finns inga planer på att uppdatera Windows Mobile Device Center för att förbättra kompatibiliteten med Outlook 2010.

Om det redan finns ett synkroniseringskoppling och du installerar en version av Outlook 2010 som inte stöds, tas alla Outlook-kontakter, e-postobjekt och kalenderposter bort från telefonen under den första synkroniseringen.

E-post, kontakter, kalender och uppgifter kan fortfarande synkroniseras trådlöst med en Microsoft Exchange-server som kör Exchange Active Sync. Windows-telefoner kan också synkroniseras trådlöst med bland annat Hotmail, Gmail, Yahoo Mail. Windows Mobile Device Center kan fortfarande användas för att synkronisera information som inte kommer från Outlook från datorn till en Windows Phone även om 64-bitars Outlook eller Outlook Klicka-och-kör körs.

Om du vill synkronisera en Windows Phone med Outlook 2010 kan du använda 32-bitars Outlook 2010 som använder en MSI-standardinstallation.
Egenskaper

Artikel-id: 980513 – senaste granskning 20 sep. 2011 – revision: 1

Feedback