Formler sparas inte när du sparar en fil som en PDF-fil eller en XPS-fil i PowerPoint 2010, Word 2010 eller Office Word 2007

Gäller för: PowerPoint 2010Word 2010

Symptom


När du sparar en fil som en PDF-fil eller en XPS-fil i Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010 eller Microsoft Office Word 2007 på en dator med Windows XP, sparas inte i formler.

Lösning


Undvik problemet så här:
  1. Klicka på Start och därefter på Kör.
  2. Skriv intl.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på fliken språk i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar .
  4. Klicka på kryssrutan Installera filer för komplicerade skriftspråk och språk med höger till vänster (inklusive thailändska) eller Installera filer för östasiatiska språk i avsnittet stöd för ytterligare språk .
  5. Klicka på OK.