"Det gick inte att initiera grafik system" felmeddelande när du försöker köra ett program i Windows Virtual PC

Gäller för: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Professional

Symptom


När du installerar ett program som inte stöder Terminal Services på en virtuell dator som körs i Windows Virtual PC, visas följande felmeddelande:

Kunde inte initiera grafik system. Kontrollera att ditt grafikkort och drivrutiner är kompatibla med DirectDraw.
Det här problemet uppstår till exempel när du installerar Microsoft Age of imperium II på en virtuell dator som körs i Windows Virtual PC.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att växla från Windows XP-läge till grundläggande läge för att köra programmet. Genom att öppna verktygsfältet Windows XP-läge och klicka sedan på Inaktivera Integration-funktionerVerktyg -menyn.