Ett felmeddelande visas när du expanderar du noden Exchange på lokaler i EMC för Exchange Server 2010

Gäller för: Exchange Server 2010

Symptom


När du expanderar du noden Microsoft Exchange på plats i Exchange Management Console (EMC) av Microsoft Exchange Server 2010, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Det gick inte att initiera. Följande fel uppstod när information om användaren för '< NetBIOS-namn >\< konto >': Det gick inte att utföra åtgärden eftersom objektet '< NetBIOS-namn >\< konto >' inte kunde hittas på '< FQDN >'. Det körs kommandot ”Get LogonUser'”.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom kommandot Get LogonUser utförs när du expanderar du noden Exchange på lokaler i EMC. När NetBIOS-domännamnen för Exchange Server 2010-server innehåller en punkt, servern anser NetBIOS-domännamnet är FQDN och returnerar det felmeddelande som nämns i avsnittet ”Symptom”. En ”XXXXX.dom” NetBIOS-namn till exempel ser ut som ett FQDN-namn. Det är dock inte ett FQDN-namn. I den här situationen anser Exchange Server 2010-server att ett FQDN-namn.

Lösning


Lös problemet genom att installera uppdateringen följande:
982639 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om Microsoft Exchange lokal finns på följande Microsoft-webbplats: