KORRIGERA: Du kan inte köra ett ASP.NET 3.5-baserat program som använder en ScriptManager-kontroll


Symptom


Föreställ dig följande:
 • Du har Microsoft.NET Framework 3.5.1 installerat på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
 • Du aktiverar följande säkerhetsinställningar för den här datorn:
  Datorkryptografi: Använd FIPS kompatibla algoritmer för kryptering, skapa hasher och signering
  Obs! Du kan ange följande registerpost till värdet 1 om du vill aktivera den här säkerhetsinställningen.
  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\FIPSAlgorithmPolicy\Enabled
 • Du försöker köra en Microsoft ASP.NET 3.5-baserat program som använder en ScriptManager-kontroll.
 • Programmet nivå Web.config-filen i programmet innehåller följande inställningar:
  <compilation debug="true" /><machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>

Programmet kan inte köras i det här scenariot. Dessutom får du ett undantag som liknar följande:
InvalidOperationException: Den här implementeringen ingår inte i Windows Platform FIPS-validerade kryptografiska algoritmer.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom klassen ScriptResourceHandlersom ingår i filen System.Web.Extensions.dll inte är kompatibel med den USA FIPS Federal Information Processing Standard ().

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill hämta snabbkorrigeringen från galleriet MSDN-kod finns på följande Microsoft-webbplats:


Obs! Galleri för MSDN-kod visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk i listan beror det på att koden Gallery resurssidan inte är tillgänglig för språket.


Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! Du kan också hämta snabbkorrigeringen från följande Microsoft-webbplats:

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft.NET Framework 3.5.1 installerat för att kunna installera den här snabbkorrigeringen. Datorn måste köra något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix


Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
System.web.extensions.dll3.5.30729.50161,277,95208-Mar-201013:20x86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
System.web.extensions.dll3.5.30729.50161,277,95208-Mar-201013:21x86
System.web.extensions.dll3.5.30729.50161,277,95208-Mar-201013:20x86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
System.web.extensions.dll3.5.30729.50161,277,95208-Mar-201013:18x86
System.web.extensions.dll3.5.30729.50161,277,95208-Mar-201013:20x86

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
811833 effekterna av att aktivera den "Datorkryptografi: Använd FIPS kompatibla algoritmer för kryptering, skapa hasher och signering" säkerhetsinställningen i Windows XP och senare versioner av Windows


Mer information om klassen ScriptResourceHandler finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:ScriptResourceHandler klassenför mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar