KORRIGERA: Resurs artefakter kan ta väldigt lång tid att läsa in i administrationskonsolen för BizTalk Server 2009

Gäller för: BizTalk Server 2009 BranchBizTalk Server 2009 DeveloperBizTalk Server 2009 Enterprise

Symptom


När du försöker Expandera mappen resurser om du vill visa resursen artefakter i administrationskonsolen för Microsoft BizTalk Server 2009 uppstår ett eller flera av följande problem:
  • Resurs-artefakter kan ta väldigt lång tid att ladda.
  • Du får ett felmeddelande av följande slag:
    Den här snapin-modulen svarar inte. Klicka på Avbryt om du vill återgå till MMC och kontrollera status för snapin-modulen. Om du väljer att avsluta snapin-modulen omedelbart förlorar du all information. Avsluta snapin-modulen nu, klicka på Avsluta nu.
Obs! Det här problemet uppstår vanligen när BizTalk-programmet innehåller många resurser.

Lösning


Information om Kumulativ uppdatering

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativ uppdatering 1 för BizTalk Server 2009 för BizTalk Server 2009.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2429050 Kumulativt uppdateringspaket 1 för BizTalk Server 2009

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Förutsättningar

BizTalk Server 2009 installerat för att kunna installera snabbkorrigeringen måste du ha.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn om BizTalk Server Administration console körs när du har installerat snabbkorrigeringen. Stäng BizTalk Server Administration console för att undvika att starta om datorn innan du installerar snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Microsoft.biztalk.administration.snapin.dll3.8.427.23,528,59214-May-201018:17x86
Microsoft.biztalk.applicationdeployment.engine.dll3.8.427.2567,20014-May-201018:17x86
Microsoft.biztalk.explorerom.dll3.8.427.2505,72014-May-201018:17x86
Microsoft.biztalk.resourcemanagers.dll3.8.427.2198,53614-May-201018:17x86

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2003907 information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server