Beskrivning av Samlad uppdatering 3 för Microsoft Exchange Server 2010 Release to Manufacturing

Sammanfattning

Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 3 för Microsoft Exchange Server 2010 Release to Manufacturing (RTM). Den här artikeln innehåller följande information om den samlade uppdateringen:
  • Problem som den samlade uppdateringen åtgärdar
  • Hur du hämtar den samlade uppdateringen
  • Förutsättningarna för att installera den samlade uppdateringen

INLEDNING

Problem som åtgärdas i den samlade uppdateringen


Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 RTM åtgärdar problemen som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
981832 MS10-024: Sårbarheter i Microsoft Exchange och Windows SMTP-tjänst kan möjliggöra en DoS-attack

981664 RPC-klienter eller MAPI på mellanskiktsklienter får inte svar från postlådeserverrollen på en Exchange 2010-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Mer Information

Information om samlad uppdatering


Du hämtar och installerar Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 RTM från följande Microsoft Update-webbplats:
Obs! Microsoft Update kan inte identifiera samlade uppdateringar på Exchange Server 2010-postlådeservrar som tillhör en databastillgänglighetsgrupp.
Du kan distribuera Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 RTM på flera datorer som kör Exchange Server 2010 RTM. Du kan även distribuera Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 RTM på postlådeservrar som tillhör en databastillgänglighetsgrupp. Den samlade uppdateringen kan även hämtas från Microsoft Download Center.
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Utgivningsdatum: 13 april 2010
Viktig information för kunder som installerar uppdateringen på datorer som inte är anslutna till Internet
Följande problem uppstår om datorn inte är ansluten till Internet och inte har åtkomst till följande Microsoft-webbplats:
Installationen kan ta mycket lång tid och följande meddelande kan visas
"Lokala avbilder skapas för .Net-sammansättningar"

Detta orsakas av nätverksförfrågningar om att ansluta till webbplatsen http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl och söka i listan över återkallade certifikat för varje sammansättning som NGen (generering av lokal avbild, Native image Generation) kompilerar till intern kod. Eftersom Exchange Server inte är ansluten till Internet måste varje förfrågan vänta tills tidsgränsen passerats innan den kan fortsätta.
Du löser problemet genom att följa anvisningarna för att inaktivera "Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren" på den server som du uppgraderar.
  1. I Internet Explorer väljer du Verktyg, Internetalternativ, fliken Avancerat, avsnittet Säkerhet.
  2. Avmarkera "Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren".
  3. Klicka på OK så stängs dialogrutan Internetalternativ.
Vi rekommenderar att du avmarkerar det här säkerhetsalternativet i Internet Explorer om datorn finns i en noga övervakad miljö.
När installationen är klar markerar du kryssrutan "Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren" igen.
Viktig information för Outlook Web App-användare om att anpassa Outlook Web App
När du installerar ett samlad uppdateringspaket skrivs OWA-filerna (Microsoft Outlook Web App) över om det behövs. Om du har ändrat Logon.aspx-filen eller andra OWA-filer, skrivs anpassningarna över för att OWA ska uppdateras på rätt sätt. När du har installerat den samlade uppdateringen måste du återskapa anpassade OWA-inställningar i Logon.aspx.

Vi rekommenderar att du alltid gör en säkerhetskopia av alla anpassade OWA-filer innan du installerar den samlade uppdateringen. Mer information om OWA-anpassning finns på följande Microsoft-webbplats:
Om du är en CAS Proxy Deployment Guidance-kund och om du använder CAS-CAS-proxyfunktioner, installerar du den samlade uppdateringen på de externt riktade Client Access-servrarna innan du installerar uppdateringen på de Client Access-servrar som bara har en intern kontaktyta. Om du har en annan Exchange Server 2010-konfiguration spelar det ingen roll i vilken ordning du installerar den samlade uppdateringen.
Mer information om CAS-CAS-proxyfunktioner finns på följande Microsoft-webbplats:

Förutsättningar


Se till att följande krav är uppfyllda innan du installerar Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 RTM:
  • Installera Exchange Server 2010 RTM.
  • Ta bort alla tillfälliga uppdateringar för Exchange Server 2010.

Krav på omstart


Tjänsterna som krävs stoppas automatiskt och startas sedan om när den här samlade uppdateringen installeras.

Information om borttagning


Du tar bort Samlad uppdatering 3 för Exchange 2010 RTM via Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Ta sedan bort uppdatering 981401.

Referenser

Om du vill veta mer om terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Egenskaper

Artikel-id: 981401 – senaste granskning 20 apr. 2010 – revision: 1

Feedback