Exchange Server 2010-användare kan inte komma åt den delade mappen

Gäller för: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptom


När Microsoft Exchange Server 2010-användare försöker få tillgång till en gemensam mapp kan de uppstå ett eller flera av följande problem:
  • Användare kan inte komma åt den delade mappen. Dessutom kan visas dessa användare ett felmeddelande i Microsoft Office Outlook-klienterna. Felmeddelandet anger att mappen inte är tillgänglig.
  • Outlook-klienter svarar inte.

Orsak


Det här problemet beror på ett dödläge i Store.exe process som uppstår när det finns två eller fler användare som försöker få åtkomst till samma mapp.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2425179 beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".