Det finns en uppdatering som förbättrar kompatibiliteten i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diskar

Sammanfattning

I artikeln beskrivs en uppdatering som förbättrar kompatibiliteten för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diskar som har en fysisk sektorstorlek på 4 kB. Den här snabbkorrigeringen avser endast Advanced Format-diskar som själva rapporterar en fysisk sektorstorlek på 4 kB och som emulerar ett logiskt adresseringsgränssnitt på 512 byte.

Obs! Advanced Format-diskar har en större fysisk sektor (4 kB). Men för att göra de första versionerna mer kompatibla med nuvarande datorsystem har de ett logiskt adresseringsgränssnitt på 512 byte. De kallas därför "512-byteemuleringsdiskar" eller bara "512e". Mer information om Advanced Format-diskar finns på IDEMA-webbplatsen (International Disk Drive Equipment and Materials Association) i listan i slutet av den här artikeln.

INLEDNING

Hårddiskar har hittills baserats på sektorer på 512 byte och all åtkomst till det fysiska mediet har gjorts utifrån den enheten. Nyligen har hårddiskleverantörer påbörjat en övergång till nya diskar som har en sektorstorlek på 4096 byte (4 kB) De kallas allmänt för "Advanced Format-diskar". Eftersom diskar bara kan utföra fysiska medieuppdateringar i exakt enlighet med den fysiska sektorn (4 kB i det här fallet) krävs det lite extra arbete för en skrivning på 512 byte som riktas till disken. Detta arbete sker på bekostnad av prestanda och tillförlitlighet och varierar beroende på arbetsbelastning och maskinvara. För att undvika detta extraarbete måste program uppdateras så att de från början har stöd för skrivningar baserade på sektorer på 4 kB.

I den här KB-artikeln beskrivs en ny lagringsinfrastruktur som stöder förfrågningar om den fysiska sektorstorleken på lagringsenheten. Dessutom införs stöd i vissa viktiga systemkomponenter för den här typen av diskar för att förbättra prestanda, tillförlitlighet och allmän samverkan.

En mer detaljerad teknisk diskussion om specifika problem som utvecklare ställs inför med den här typen av diskar, tas inte upp i den här KB-artikeln utan diskuteras närmare i ett tillhörande dokument på MSDN.

Problem som åtgärdas med det här samlade snabbkorrigeringspaketet

Det här samlade snabbkorrigeringspaketet åtgärdar följande problem som inte tidigare beskrivits i någon Microsoft Knowledge Base-artikel Följande problem kan uppstå när du använder en Advanced Format-disk.

Problem 1 Ett felmeddelande visas när du klickar på knappen Sök efter uppdateringar på webbplatsen Windows Update

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Lösning

Uppdateringsinformation

Hämta den här uppdateringen

Gör så här om du är osäker på vilken Windows-version som är installerad:

  1. Klicka på Start och skriv msinfo32 i Påbörja sökning eller Sök bland program och filer och tryck på RETUR.
  2. Leta upp ditt operativsystem vid raden Operativsystemets namn och din arkitekturtyp vid raden Systemtyp.


Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämta Hämta uppdateringspaketet nu.
Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att kunna installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Microsoft har lagt till exempelkod i WDK med information om hur utvecklare kan extrahera informationen om rapporterad lagringsåtkomstjustering från STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen när du anropar kontrollkoden IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Microsoft har visserligen vidtagit åtgärder för att förbättra stödet för Advanced Format-diskar som körs bredvid Windows 7 och Windows Server 2008 R2, men det är upp till programvaruutvecklarna att uppdatera sina program. Det verkar vara en allmän trend i lagringsbranschen att övergå till större sektorstorlekar under de kommande åren och det är viktigt att programmen är redo för den övergången. Microsoft förbereder ytterligare MSDN- och TechNet-dokumentation som ska informera utvecklare och IT-proffs om särskilda problem som kan uppstå i stödet av Advanced Format-diskar. I följande tabell visas Microsofts stöd för olika hårddiskformat.

Stöd för hårddiskformat baserade på OS-version
Vanligt namnFysisk sektorstorlekLogisk sektorstorlekWindows-version med stöd
Äldre inbyggt 512, inbyggt 512, äldre 512 byte512 byteAlla Windows-versioner
Advanced Format, 512-byte-emulering, 512e, 4k/512e4 kB512 byteWindows 7 med MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 med MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K inbyggt, 4k/4k4 kB4 kBStöds inte i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft undersöker möjligheten att stödja de här disktyperna i framtiden och kommer att ge ut nödvändiga KB-artiklar när det är lämpligt.
AnnatInte 4 kB eller 512 byte.Inte 4 kB eller 512 byte.Stöds inte
Obs! Stöd för Advanced Format-diskar är beroende av själva diskrapporteringen med fysiska sektorer på 4 kB och på rapportering om fysisk sektorstorlek för lagringsdrivrutiner.

Mer information finns på följande webbplatser: Mer information om Advanced Format-diskar finns på följande IDEMA-webbplats: Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till andra tillverkare för att hjälpa dig få teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 982018 – senaste granskning 3 juli 2012 – revision: 1

Feedback