Tjänsten VSS-säkerhetskopiering åtgärden misslyckas ibland och händelse-ID: 2034 genereras på en Exchange Server 2007-server

Gäller för: Exchange Server 2007

Symptom


I en klustermiljö för Microsoft Exchange Server 2007 använda en tredje parts program för säkerhetskopiering för Volume Shadow Copy Service (VSS) Exchange säkerhetskopieringen. I det här fallet misslyckas säkerhetskopieringen ibland. Dessutom skapas följande händelse i programloggen: dessutom kan du få följande felmeddelande i programmet för säkerhetskopiering:
0xe000037b - med jobbinställningar, Backup Exec försökte säkerhetskopiera passiv kopia av Exchange-databasen. Men var den passiva kopian inte tillgänglig när ögonblicksbilden Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) utfördes. Försök köra jobbet igen.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom Exchange Server 2007 returnerar False när du konfigurerar felaktigt VSS writer-fel till VSS_E_WRITERERROR_RETRYABLE under säkerhetskopieringen.

Lösning


Lös problemet genom att installera uppdateringen följande:
2279665 Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2007 Service Pack 3

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om klassen VssWriter finns på följande Microsoft-webbplats: