När en volymlicensierad version av Office 2010 installeras, försätts en Office 2010-prenumeration i läget Nedsatt funktionalitet

Symptom

Tänk dig följande situation:
 • En prenumeration på Microsoft Office 2010 är installerad på datorn.
 • Du installerar en volymlicensierad version av Office 2010.
När Office 2010-prenumerationen ska aktiveras får du följande typ av felmeddelande:
Aktiveringen misslyckadesDet gick inte att aktivera prenumerationen på Microsoft Office.


Produkten måste aktiveras flera gånger för att kontrollera att prenumerationen är aktuell. Om produkten trots upprepade försök inte aktiveras, kan det bero på att redigeringsfunktionen i Office-produkten är inaktiverad.


Lär dig hur du löser problemet så fort som möjligt så att alla funktioner i produkten är tillgängliga.

Orsak

Problemet beror på att registervärdet UserOperations under OfficeSoftwareProtectionPlatform skrivs om när en volymlicensierad version av Office 2010 installeras. När registervärdet är "0" går det inte att förnya prenumerationen på Office 2010. Om du inte löser problemet går prenumerationen in i läget Nedsatt funktionalitet.

Lösning

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre löser problemet på egen hand går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Du kan lösa problemet automatiskt genom att klicka på länken Lös det här problemet, klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och därefter följa instruktionerna i guiden.

Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd. Sedan kan du köra korrigeringsfilen på den dator där problemet finns.

Jag löser det själv

Så här löser du problemet själv:

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Starta Registereditorn:

  Windows Vista och Windows Server 7:
  1. klicka på Start Start-knappen , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Windows XP:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registervärde i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations
 3. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 4. Skriv 1 och tryck på RETUR.
 5. Avsluta Registereditorn.
 6. Starta om datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 982756 – senaste granskning 12 sep. 2011 – revision: 1

Feedback