Felmeddelandet ”Det går inte att importera den här webbdelen” när du försöker importera en exporterad TagCloud-webbdel i SharePoint 2010

Gäller för: Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

Symptom


Webbdelen visas inte på sidan och ett felmeddelande när du försöker importera en exporterad TagCloud-webbdel till en sida i Microsoft SharePoint Server 2010:
Det går inte att importera den här webbdelen.
Om du försöker överföra exporterade TagCloud webbdelen till webbdelsgalleriet får du ett körningsfel undantag. Loggboken visar ett WebPartPageUserException-undantag.

Lösning


Undvik det här problemet kan du spara webbdelen TagCloud som en *.dwp-fil från webbdelsgalleriet.