En MP3-fil som är kodad med en VBR fungerar kanske inte som förväntat i PowerPoint 2010-presentation

Gäller för: PowerPoint 2010

Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du kan använda en MP3-fil i en Microsoft PowerPoint 2010-presentation.
  • MP3-filen är kodad med variabel bithastighet (VBR).
  • Du utför någon av följande åtgärder:
    • Du försöker spela upp en MP3-fil.
    • Försök att söka eller att flytta till en viss punkt i MP3-fil.
    • Försök att trimma MP3-fil.
I det här scenariot fungerar MP3-fil inte som förväntat.

Lösning


Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder.

Metod 1

Kör funktionen optimera mediekompatibilitet i Backstage-vyn. Så här gör du, klicka på fliken Arkiv , klicka på Infooch sedan på Optimera kompatibilitet.Obs! När du kör funktionen optimera mediekompatibilitet kan MP3-fil innehålla ett tomt område i slutet av filen. Du kan behöva trimma det tomma området från MP3-fil för att uppnå förväntat från optimerad MP3-fil.

Metod 2

Installera en codec som hanterar bättre MP3-filer som är kodade med VBR.

Metod 3

Koda MP3-fil med hjälp av en konstant bithastighet.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om codec-rutiner och kodning kan du besöka följande Microsoft-webbplatser: