Beskär värden som tillämpas på bilder i Bildplatshållare raderas när du har återställt bildlayouten i PowerPoint

Gäller för: PowerPoint 2010Microsoft Office PowerPoint 2007PowerPoint 2013

Symptom


När du klickar på Återställ i gruppen bilder att återställa bildens layout i Microsoft PowerPoint raderas Beskär värden som tillämpas på bilder i Bildplatshållare. Beskär värden återställs till standardvärden för Beskär när du klickar på Återställ.

Obs! Det här problemet uppstår endast med bild med bildtext layout.

Temporär lösning


Undvik det här problemet ska du inte återställa bildens layout om du vill behålla inställningar för beskärning på bilder i Bildplatshållare.