Felmeddelandet "den körningen av shim misslyckades" när du försöker synkronisera en enkel lösning för BCS i Outlook

Gäller för: SharePoint Server 2010

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du har en server som kör Microsoft SharePoint Server 2010 med Enterprise-klientåtkomstlicens (CAL).
  • Du kan skapa en extern lista som baseras på en enkel lösning för Business Connectivity Services (BCS).
  • Du kan ta den externa listan offline i Microsoft Outlook.
  • Du kan ändra den externa listan på den server som kör SharePoint 2010.
I det här fallet, när du försöker synkronisera ändringar som har gjorts till den externa listan, visas följande felmeddelande:
Körningen av shim misslyckades oväntat - servern kunde inte bearbeta begäran.

Subscription_ID

Inkompatibla fälttypen för ett uttryck i frågan.

Orsak


Det här problemet beror på att när du tar den externa listan offline till Outlook prenumeration-filen som skapas används ett filter som har som ett värde. Detta värde är parameternamn som används av lösningen. Filtervärdet ska normalt vara NULL. När parameternamn används som ett värde, misslyckas synkroniseringen.