Vissa alternativ är inte tillgängliga i Word 2010, Excel 2010 eller PowerPoint 2010

Gäller för: Microsoft Word 2010Excel 2010PowerPoint 2010

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du kan installera Microsoft Office 2010.
  • Du öppnar eller skapar ett dokument i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 eller Microsoft PowerPoint 2010.
  • Klicka på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.
I det här fallet uppstår ett eller flera av följande problem när du försöker skriva ut:
  • Du kan inte välja alternativet för manuell duplex om skrivaren har flera alternativ för dubbelsidig utskrift som har liknande namn. Det här problemet uppstår till exempel när du skriver ut på båda sidor (manuellt) och skriva ut på båda sidorna (automatiskt)välja skrivare.
  • Du kan inte skriva ut i häftesformat.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att använda Application.CommandBars.ExecuteMSO("FilePrint") objektmodellskommandot för att visa äldre dialogrutan Skriv ut . Till exempel använda kommandot Application.CommandBars.ExecuteMSO("FilePrint") i ett Microsoft Visual Basic for Applications-program.