Felaktig organisation adressboken visas i Outlook när du har gjort en sekundär Exchange konto primära konto för din e-postprofil

Gäller för: Outlook 2013Microsoft Outlook 2010Outlook 2010 with Business Contact Manager

Symptom


Föreställ dig följande:
  • I Microsoft Outlook 2010 eller Microsoft Outlook 2013 har du flera Microsoft Exchange-konton i samma e-postprofil.
  • Du kan ändra vilka Exchange-kontot är det primära kontot i e-postprofil. Det ursprungliga primära Exchange-kontot är nu ett sekundärt konto.
I det här fallet när du visar adressboken i Outlook, visas adressboken organisation för kontot för Exchange. Adressboken organisation för det nya kontot för primär visas inte. Du måste välja organisationens adressbok från listan över adressböcker.

Temporär lösning


Undvik det här problemet måste du skapa en ny e-postprofil för varje Exchange-konto så att organisationens adressbok för varje konto är standardadressbok. Gör så här:
  1. Klicka på Användarkontonpå Kontrollpanelen och på e-post.
  2. Klicka på Visa profileri dialogrutan Installera e-post - Outlook .
  3. Klicka på Lägg till.
  4. Skriv ett nytt profilnamn i rutan Profilnamn och klicka sedan på OK.
  5. Följ instruktionerna i guiden Lägg till ny konto att lägga till Exchange-kontot som du vill använda för ny e-postprofil.
  6. Klicka på Slutför.
  7. Upprepa steg 3 till 6 för varje Exchange-konto som du vill skapa en ny e-postprofil.