När du anger mjuk Start eller Mjukt slut-animering i PowerPoint 2010 omvänd effekt ändringarna till ett värde som ligger närmast 0 sekunder

Gäller för: PowerPoint 2010PowerPoint 2013

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du kan infoga en figur i en Microsoft PowerPoint 2010-presentation.
  • Du kan lägga till en rörelsebana till formen.
  • Försök att ange animeringseffekter mjuk Start och Mjukt slut.

höna du ange animeringseffekten mjuk Start i det här scenariot Mjukt slut animeringen effekt ändras till ett värde som ligger närmast 0 sekunder. Eller när du ställer in animeringseffekten Mjukt slut animeringseffekten mjuk Start ändras till ett värde som ligger närmast 0 sekunder.

Orsak


Detta är avsiktligt. När du anger varaktigheten för mjuk Start och Mjukt slut animeringseffekter får summan av dessa värden överstiga körning av animeringen. När detta händer minskas automatiskt längden på dessa effekter så att de passar inom den tilldelade tiden.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att öka varaktighet körfel i animeringen. Genom att ändra värdet för varaktighet i gruppen Tidsinställning på fliken animering till ett större värde. Ange animeringseffekter mjuk Start och Mjukt slut till de värden som du vill använda.