Du får felet "Det gick inte att utföra åtgärden" i Outlook 2010 när du försöker hämta egenskapen DisplayType för en e-postmottagare

Gäller för: Outlook

Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du kommer åt Outlook-objektmodellen (OOM). Det här kan du göra genom att använda ett anpassat Microsoft Outlook 2010-tillägg, ett anpassat skript eller ett annat programmeringsspråk för att läsa egenskapen displayType för ett mottagare av ett e-postmeddelande som besvaras till.
  • Tillägget använder följande objekt egenskaper för att komma åt mottagarens displayType:
    Outlook.Recipient.DisplayType
I det här scenariot visas följande fel meddelande:
Körfel '-1040973553 (c1f4010f) Det gick inte att utföra åtgärden. Det gick inte att hitta ett objekt.

Orsak


Det här problemet beror på att egenskaps PR_RECIPIENT_TYPE inte är angiven när ett e-postmeddelande besvaras. Tidigare Outlook-versioner ignorerar faktumet att egenskapen inte är angiven när egenskapen läses. Outlook 2010 ignorerar inte den här egenskapen. Därför får du fel meddelandet som nämns i avsnittet "Symptom".

Lösning


För att lösa det här problemet måste du komma åt följande displayType -egenskap för AddressEntry -objektet:
Outlook.Recipient.AddressEntries(index).DisplayType
I det här exemplet refererar plats hållaren till en specifik AddressEntry eller ett mottagare i AddressEntries -samlingen.