Resultatet av en beräkning med data i en sammanfogad cell matchar inte det resultat som förväntas utifrån synliga data i den sammanfogade cellen i Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, i Office Excel 2007 eller Excel 2010

Gäller för: Microsoft Office Excel 2007Microsoft Office Excel 2003Excel 2010

Symptom


Anta att du klistrar in ett område med celler som formler i en sammanfogad cell i Microsoft Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, i Excel 2007 eller Excel 2010. I det här scenariot använder Klistra in formeln på alla underliggande celler i den sammanfogade cellen om källområdet inte är också en sammanfogad cell i samma storlek. Excel beräknar sedan resultatet med alla formler i de underliggande cellerna i den sammanfogade cellen. Det är förväntat. Men eftersom du bara se en av cellerna i den sammanfogade cellen komponent beräkningsresultatet skiljer sig från det resultat som du förväntar dig. Dessutom matchar resultaten av vissa aggregation-funktioner, till exempel aggregering summan som visas i statusfältet inte det förväntade resultatet baserat på data som visas.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom endast de data som visas i den övre vänstra cellen i de kopierade cellerna är synlig i den sammanfogade cellen.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder:
 • Använd funktionen Klistra in för att klistra in data.
 • Separera cellen innan du klistrar in formler för kopierade data. Sedan sammanfoga cellerna.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


Åtgärder för att återskapa problemet

 1. Skapa en ny arbetsbok i Office Excel 2007.
 2. Högerklicka i statusfältet och välj summan aggregering.
 3. Skriv 5 i cell A1 och i cell D2.
 4. Skriv =SUM(A2,B2,C2,D2)i cell A3.
 5. Markera cellerna A2, B2 och C2.
 6. Klicka på Centrerapå fliken Start .
 7. Högerklicka på cellen A1 och klicka sedan på Kopiera.
 8. Högerklicka på den sammanfogade cellen och klicka sedan på Klistra in Special.
 9. I dialogrutan Klistra in Specialformleroch klicka sedan på OK.
20 visas i cell A3. Dock är det värde som förväntas utifrån synliga data i den sammanfogade cellen 10. Om du väljer den sammanfogade cellen (A2) kan se du dessutom att värdet av summan i statusfältet är 15. Detta beror på att den sammanfogade cellen är ett aggregat i cellerna A2, B2 och C2 och dessa celler innehåller samma formel värdet 5.