Felmeddelande när du använder funktionen "Om den här sidan" i den rollbaserade klienten (RTC) i Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1: "referensen till fältet [X] kunde inte matchas"

Gäller för: Dynamics NAV 2009

Publicerade artiklar ger snabbt information direkt från Microsoft support-organisationen. Den information som finns häri skapas som svar på nya eller unika ämnen eller är avsedd att komplettera andra informationen i Knowledge Base.
Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för alla länder och språkversioner.

Symptom


När du använder funktionen "Om den här sidan" i den rollbaserade klienten (RTC) i Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 genererar vissa versioner ett fel om du har inaktiverat ett fält i en tabell som är kopplad till en sida.Till exempel ändra jobbregistret (167) genom att inaktivera fältet 4 i "Beskrivning 2" och kompilera tabellen. Sedan kan du använda funktionen "Om den här sidan". I det här fallet visas följande felmeddelande:
Referensen till fältet '4' kunde inte matchas. Sidan jobb måste stängas.


Obs! Ange egenskapen aktiverad i fältet "Nej" om du vill inaktivera ett fält.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Besök följande Microsoft-webbplats om du vill göra detta :Du kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Om du vill göra detta finns på följande Microsoft-webbplatser:

PartnersKunderI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.Hur du hämtar snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdatera filer

När du begär en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics NAV, kommer en hyperlänk att skickas till dig i ett e-postmeddelande.


E-postmeddelandet innehåller en hyperlänk och ett lösenord. Du kan använda hyperlänken för att hämta snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdateringsfilerna. När du klickar på hyperlänken öppnas dialogrutan Filhämtning – säkerhetsvarning . Du uppmanas sedan att köra, spara eller avbryta hämtningen.


Om du klickar på Körbörjar filerna hämtning och extrahering av. Du måste ange en mapp för de nya filerna och ange lösenordet.


Om du klickar på Sparamåste du ange en sökväg för att spara den komprimerade filen. När du öppnar den fil som du sparade, uppmanas att ange en sökväg för filerna. Sedan måste du ange det lösenord som anges i e-postmeddelandet.


Om du klickar på Avbrytavbryts hämtningen.Hur du installerar en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics NAV eller en uppdateringsfil

Snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV-plattform och uppdateringar görs tillgängliga som enskilda filer. Om du vill installera en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics NAV eller en uppdatering, måste du ersätta de befintliga installationsfilerna för Microsoft Dynamics NAV med snabbkorrigeringen eller uppdateringsfilerna. Gör följande om du vill göra detta.

Steg 1: Ersätta filer i Microsoft Dynamics NAV Classic Client installation

Ersätt följande filer genom att använda snabbkorrigeringen eller uppdateringsfilen i klassiska klienten för Microsoft Dynamics NAV-installation.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Dbm.dll6.0.30929.0427,84823-Apr-201015:29x86
Fin.exe6.0.30929.012,597,06423-Apr-201015:30x86
Finhlink.exe6.0.30929.0452,43223-Apr-201015:30x86
Finsql.exe6.0.30929.012,718,41623-Apr-201015:30x86
Nc_netb.dll6.0.30929.096,59223-Apr-201015:29x86
Nc_tcp.dll6.0.30929.098,64023-Apr-201015:29x86
Nc_tcps.dll6.0.30929.0141,13623-Apr-201015:29x86
Ndbcs.dll6.0.30929.01,348,94423-Apr-201015:29x86
Slave.exe6.0.30929.0152,40023-Apr-201015:29x86
Gör så här om du vill ersätta de befintliga filerna i Microsoft Dynamics NAV:
 1. Stäng Microsoft Dynamics NAV Classic-klienten.
 2. Hitta installationskatalogen för Microsoft Dynamics NAV Classic-klienten. Microsoft Dynamics NAV Classic-klienten installeras vanligtvis i följande katalog:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Classic
 3. Kopiera de filer som du har hämtat.
 4. Klistra in filerna som du har hämtat i installationskatalogen för Microsoft Dynamics NAV Classic-klienten.
 5. Klicka på Ja om du vill skriva över filer i katalogen.

Steg 2: Ersätta filer i Microsoft Dynamics NAV rollbaserad klientinstallation

Ersätt följande filer i Microsoft Dynamics NAV rollbaserade klientinstallationen, genom att använda snabbkorrigeringen eller uppdateringsfilen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll1.3.10803.18971,65623-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.dll1.3.10803.189698,32823-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll1.3.10803.189104,42423-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll1.3.10803.18934,80023-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll1.3.10803.18988,04023-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll1.3.10803.18963,48023-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll1.3.10803.18983,94423-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll1.3.10803.1892,111,48823-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll1.3.10803.189690,15223-Apr-201006:30x86
Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll6.0.30929.0198,54423-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.client.exe6.0.30929.0149,37623-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll1.0.559.18375,68823-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll6.0.30929.0104,35223-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll6.0.30929.0505,72823-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll6.0.30929.0337,80823-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlbEj tillämplig2,64423-Apr-201012:14Ej tillämplig
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.30929.01,992,57623-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.30929.0567,16023-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.30929.042,88023-Apr-201015:19x86
Microsoft.office.interop.outlook.dll10.0.4504.0395,13623-Apr-201015:30x86

Gör så här om du vill ersätta dessa filer:
 1. Stäng Microsoft Dynamics NAV den rollbaserade klienten.
 2. Leta reda på Microsoft Dynamics NAV rollbaserade klientinstallationskatalogen. Microsoft Dynamics NAV rollbaserade klienten installeras vanligtvis i följande katalog:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored klient
 3. Kopiera de filer som du har hämtat.
 4. Klistra in filerna som du har hämtat i installationskatalogen för Microsoft Dynamics NAV den rollbaserade klienten.
 5. Klicka på Ja om du vill skriva över filer i katalogen.

Steg 3: Ersätta filer i Microsoft Dynamics NAV Server-installationen

Ersätt följande filer i Microsoft Dynamics NAV Server-installation med hjälp av snabbkorrigeringen eller uppdateringsfilen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Httpcfg.exe5.2.3790.022,35223-Apr-201015:30x86
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.30929.01,992,57623-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll6.0.30929.0608,12023-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.server.exe6.0.30929.0141,18423-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.service.dll6.0.30929.0145,28023-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll6.0.30929.075,66423-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll6.0.30929.0145,30423-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.30929.0567,16023-Apr-201015:19x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.30929.042,88023-Apr-201015:19x86
Nclcsrt.etxEj tillämplig89,52523-Apr-201008:27Ej tillämplig
Nclcsrt.stxEj tillämplig91,72423-Apr-201008:27Ej tillämplig
Nclcsrts.dll6.0.30929.01,473,87223-Apr-201015:30x86
Ndbcs.dll6.0.30929.01,348,94423-Apr-201015:30x86

Gör så här om du vill ersätta dessa filer:
 1. Stoppa Microsoft Dynamics NAV Server.
 2. Leta reda på Microsoft Dynamics NAV Server-installationskatalogen. Microsoft Dynamics NAV Server installeras vanligtvis i följande katalog:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service
 3. Kopiera de filer som du har hämtat.
 4. Klistra in filerna som du har hämtat i installationskatalogen för Microsoft Dynamics NAV Server.
 5. Klicka på Ja om du vill skriva över filer i katalogen.
 6. Starta Microsoft Dynamics NAV Server.

Steg 4: Ersätta filer i Microsoft Dynamics NAV Application Server-installationen

Om du har Microsoft Dynamics NAV Application Server Ersätt följande filer i Microsoft Dynamics NAV Application Server-installationen genom att använda snabbkorrigeringen eller uppdateringsfilerna.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Dbm.dll6.0.30929.0427,84823-Apr-201015:29x86
Nas.exe6.0.30929.02,259,78423-Apr-201015:30x86
Nassql.exe6.0.30929.02,358,60823-Apr-201015:30x86
Ndbcs.dll6.0.30929.01,348,94423-Apr-201015:30x86
Slave.exe6.0.30929.0152,40023-Apr-201015:29x86
Följ dessa steg om du vill ersätta filerna.
 1. Stoppa Microsoft Dynamics NAV Application Server.
 2. Leta reda på Microsoft Dynamics NAV Application Server installationsmapp. Microsoft Dynamics NAV Application Server installeras vanligtvis i följande katalog:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Application Server
 3. Kopiera de filer som du har hämtat.
 4. Klistra in filerna som du har hämtat i installationskatalogen för Microsoft Dynamics NAV Application Server.
 5. Klicka på Ja om du vill skriva över filer i katalogen.
 6. Starta Microsoft Dynamics NAV Application Server.

Förutsättningar

Du måste ha installerat den här snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett programfel i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHETEN AV DEN INFORMATION SOM FINNS I DOKUMENT OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ("MATERIAL") FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL.

MATERIAL KAN OMFATTA TEKNISKA BRISTER ELLER TYPOGRAFISKA FEL OCH KAN REVIDERAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG OCH UTESLUTER ALLA REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH VILLKOR OM UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR RUBRIK, ICKE-INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE SKICK ELLER KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, MED HÄNSYN TILL MATERIAL.