Du kan inte visa uppdaterade innehållet i en gemensam mapp i Exchange Server 2010

Gäller för: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du har en Microsoft Exchange Server 2010-server som har en offentlig mapp butik installerad i en Exchange-organisation.
  • Det finns också andra Exchange-servrar som har gemensam mapp lagrar installerat.
  • Du konfigurerar replikering mellan gemensamma mappar.
  • Du ansluter till Exchange Server 2010 gemensam mapp butik att komma åt innehållet i en gemensam mapp.
  • Det finns uppdaterat innehåll som har replikerats från andra butiker i gemensamma mappar.
I det här scenariot kan inte visa det uppdaterade innehållet tills du navigerar bort från en gemensam mapp och sedan gå tillbaka till den gemensamma mappen.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom Exchange Server 2010 använder ett felaktigt meddelande.

Obs!  Klienter få meddelanden när det finns uppdaterat innehåll i den gemensamma mappen.

Lösning


Lös problemet genom att installera uppdateringen följande:
2425179 beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".