”Dina ändringar kunde inte sparas till 'Filnamn' på grund av ett delningsfel” felmeddelande när du sparar en fil i Office Excel 2007

Gäller för: Office 2007

Symptom


När du försöker spara en fil i Microsoft Office Excel 2007 visas följande felmeddelande:
Dina ändringar kunde inte sparas till ' filnamn ' på grund av ett delningsfel. Försök att spara till en annan fil.
Obs! Det här problemet kan uppstå om du sparar arbetsboken upprepade gånger med korta mellanrum.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande snabbkorrigeringspaket:
982125 Beskrivning av 2007 Office system snabbkorrigeringspaket (Msoshext-x-none.msp): den 27 April 2010
Snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln åtgärdas ett specifikt problem som orsakas av Shell-tillägg för Office-fil (Msoshext.dll). Det kan dock finnas andra komponenter som orsakar samma typ av symptom.