Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Vad är skillnaden mellan en systempartition och en startpartition i Windows NT?

Denna artikel har tidigare publicerats under SV100525
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vad är skillnaden mellan en systempartition och en startpartition i Windows NT?


Lösning
Systempartition och startpartition är benämningarna på de partitioner som innehåller startfiler respektive operativsystemsfiler för Windows NT. Benämningarna kan tyckas ologiska men är faktiskt korrekta.

Systempartition
Den partition som innehåller de maskinvaruspecifika filer som krävs för att starta Windows NT (NTLDR, BOOT.INI osv). På Intels x86-maskiner måste detta vara en aktiv, primär partition. På x86-maskiner är detta alltid disk 0, den disk på vilken systemets BIOS letar efter startfiler.

Startpartition
Startpartitionen innehåller Windows NT operativsystemsfiler (vanligtvis \WINNT) och supportfiler (vanligtvis \winnt\system32). Detta kan vara samma partition som systempartitionen.

Mer information:
Denna artikel baserar sig på artikel Q100525 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen
(Obs! Texten är på engelska.)


Egenskaper

Artikel-id: 100525 – senaste granskning 12/04/2015 09:31:01 – revision: 3.0

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1

  • kbnosurvey kbarchive KB100525
Feedback